Vall d’Hebron i la Fundació Carme Chacón col·laboren per millorar la salut dels nens sense recursos amb cardiopaties congènites

Avui és el Dia Internacional de les Cardiopaties Congènites. Aquestes cardiopaties són un tipus de malaltia rara, ja que només les pateixen 8 persones de cada 1.000.

14/02/2020

Les cardiopaties congènites són anomalies estructurals del cor i es pateixen des del naixement. Per tractar-les és necessari realitzar cirurgia. A Vall d’Hebron, les cardiopaties congènites durant l’edat pediàtrica s’atenen al Servei de Cardiologia Pediàtrica.

Vall d’Hebron i la Fundació Carme Chacón signaran un conveni de col·laboració per donar un impuls al tractament d’aquestes patologies entre els infants sense recursos. Vall d’Hebron i la Fundació Carme Chacón comparteixen l’objectiu que els nens amb cardiopaties i sense recursos puguin accedir a tractaments medicoquirúrgics que garanteixin la seva qualitat de vida. La fundació compta amb un comitè científic, el qual està presidit pel Dr. Raúl Abella, cap del Servei de Cirurgia Cardíaca Pediàtrica de Vall d’Hebron, i que està format sobretot per professionals de Vall d’Hebron.

Els objectius de Vall d’Hebron i la Fundació Carme Chacón tindran quatre pilars: assistència, missions a l’estranger, formació i recerca. Com explica el Dr. Raúl Abella, “els professionals de Vall d’Hebron i d’altres centres farem cirurgies a nens sense recursos, anirem a diferents països a operar nens sense recursos, formarem professionals d’altres països perquè puguin operar ells mateixos als nens i posarem en marxa projectes de recerca per avançar en el diagnòstic i tractament de les cardiopaties congènites”.

Com assenyala, la Sra. Esther Piqueras, vicepresidenta del Patronat de la Fundación Carme Chacón, "la Fundació Carme Chacón ha nascut per salvar nens, nens sense recursos, de països on no tenen un sistema públic com el nostre que garanteix a tothom tenir cura de la salut. Ho portarem a terme amb cirurgies al nostre pais o en el seu, un cop formats els professionals d'aquell pais en concret. L'objectiu de la Fundació Carme Chacón no pot estar més d'acord amb el que va ser la vida de la meva filla, la Carme Chacón, pel que fa a la seva lluita personal per conviure amb la seva cardiopatia congènita, i el seu compromís polític i social".

Unitat de Cardiopaties Congènites de l’Adolescent i l’Adult

Des de fa més de 40 anys existeix la Unitat de Cardiopaties Congènites de l’Adolescent i l’Adult (UCCAA), per donar continuïtat als pacients. Des del 2008 existeix un programa de trasplantament de cor pediàtric que s’estén des que es detecta que un pacient necessita un trasplantament fins que es troba recuperat. Vall d’Hebron és l’únic centre català que fa trasplantaments de cor pediàtrics.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.