Vall d’Hebron realitza cursos de formació sobre alletament matern per a professionals sanitaris de l'hospital

Les mares estan convidades a participar en les sessions pràctiques amb els seus  fills i filles on,  a través d’una entrevista, podran explicar les seves experiències  i consultar dubtes en relació amb la lactància.

18/02/2020

Obtenir els coneixements i les habilitats necessàries per oferir unes cures adequades a les mares en relació amb l’alletament del nadó i saber-los transmetre de forma entenedora i empàtica són els objectius dels tallers sobre alletament matern que Vall d’Hebron oferirà els propers 27 de febrer, 3, 10 de i 24 de març, amb sessions pràctiques el 17 i 19 de març, i, en una segona edició, el 29 d’abril, 6, 13 i 27 de maig, amb sessions pràctiques el 18 i 20 de maig. Dirigits a infermeres, Tècnics en Cures Auxiliars d'Infermeria (TCAIs), llevadores, pediatres i obstetres, els tallers estan oberts a la participació de les mares i  dels seus fills/es lactants en les sessions pràctiques. Les mares interessades a participar en les sessions pràctiques -el 17 i 19 de març i 18 i 20 de maig- poden demanar més informació i inscriure’s a través del correu cursoslactanciamaterna@vhebron.net.

Els tallers  formen part d’un curs, que es va repetint periòdicament i que està emmarcat dintre dels següents projectes de l’hospital:

- La implantació de la guia de lactància materna BPSO (Best Practice Spotlight Organization) una guia de bones pràctiques en infermeria que aporta la millor evidència científica.

- La formació en lactància en les unitats neonatals promoguda pel grup  interhospitalari del programa assistencial d’expertesa (PADEICS-NIDCAP).

- L’interès per iniciar el procés d’acreditació IHAN (Iniciativa per a la Humanització de l’Assistencia al Naixement i la Lactància) impulsat des de la comissió de lactància de l’hospital.

Més enllà d’identificar els beneficis de la lactància materna i els riscos de no alletar, gestionar les principals dificultats que es presenten al postpart per instaurar l’alletament i conèixer la postura correcta per tal de propiciar una bona agafada al pit, els tallers s’ocupen dels aspectes comunicatius. “Es treballen molt les habilitats comunicatives dels professionals sanitaris perquè són una part fonamental en l’assistència: fer preguntes obertes a les mares, evitar paraules que suposin judicis de valor o tenir en compte els gestos i la comunicació no verbal”, enumera Inmaculada Cosmo, infermera pediàtrica, IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant) i una de les docents que impartiran els tallers, juntament amb Fátima Camba, Estrella Gargallo i Isabel Pérez-Cabrero, totesprofessionals de l’Hospital Vall d’Hebron.

Les habilitats comunicatives que han de desenvolupar els professionals i que es treballaran en aquests tallers impliquen escoltar el que diu la mare i comprendre com se sent, així com reforçar la confiança en si mateixa i ajudar-la a prendre decisions. Mostrar empatia, reconèixer el que fa bé, donar ajuda pràctica, fer suggeriments, en comptes de donar ordres, i utilitzar un llenguatge planer són algunes de les indicacions que reben els professionals que fan la formació, per tal que puguin oferir una adequada atenció i suport a les mares que alleten.  

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.