Som unitat d’expertesa clínica en malalties minoritàries immunitàries de l’àrea d’immunodeficiències primàries

Vall d’Hebron és el centre de referència de Catalunya per a aquest tipus de malalties i també és l’únic hospital que tracta tant a pacients pediàtrics com a adults.

27/02/2020

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron ja compta amb una nova acreditació d’unitat d’expertesa clínica (UEC) en malalties immunitàries. Concretament, es tracta de l’acreditació com a UEC en malalties minoritàries immunitàries de l’àrea d’immunodeficiències primàries (IDP). És la primera vegada que el Servei Català de la Salut (l’organisme que atorga aquestes acreditacions) obre convocatòria per a aquests tipus de patologies.

Les immunodeficiències primàries

Les immunodeficiències són un grup de malalties d’origen genètic que provoquen una disfunció dels diferents mecanismes implicats en la resposta immunitària. Els pacients amb IDP presenten major predisposició a infeccions de gravetat variable que poden tenir conseqüències molt greus si no es tracten adequadament. A més de la recurrència d’infeccions, poden presentar quadres d’autoimmunitat, al·lèrgia i neoplàsies de manera més freqüent.

Vall d’Hebron és el centre de referència de Catalunya per a aquest tipus de malalties i també és l’únic hospital que tracta tant a pacients pediàtrics com a adults. Tal i com afirma el Dr. Pere Soler, cap de la Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria i cap del Grup de Recerca en Infecció en el Pacient Pediàtric Immunodeprimit del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), “aquesta acreditació ens avala com a centre referent en el tractament de tots els grups d’immunodeficiències primàries que existeixen, gràcies a l’experiència adquirida, a la multidisciplinarietat del nostre equip i als assajos clínics i recerca que duem a terme.” La recerca al VHIR en aquest tipus de malalties es duu a terme des del grup que encapçala el Dr. Pere Soler i també des del Grup de Recerca en Immunologia Diagnòstica del VHIR, amb el Dr. Ricardo Pujol en cap.

Tal i com explica el Dr. Manuel Hernández, cap del Servei d’Immunologia, aquesta acreditació “és el reflex de molts anys de treball amb pacients amb IDP, tant des del punt de vista de l'assistència directa a pacients adults com mitjançant el desenvolupament d’un laboratori clínic d'immunologia amb un ampli catàleg de proves específiques per al suport diagnòstic d'aquest grup de pacients.”

L’Hospital també disposa d’un comitè per les immunodeficiències primàries representat per professionals de moltes especialitats diferents, tant de pediatria com d’adults, i que permet tenir una visió molt transversal del tractament d’aquestes malalties, així com d’una àrea transversal de recerca en malalties immunitàries. Amb aquesta acreditació com a UEC, Vall d’Hebron té totes les acreditacions internacionals per a aquest grup de patologies a què pot optar, ja que també té l’acreditació FOCIS (Federation of Clinical Immunology Societies) i és l’únic centre estatal reconegut per la xarxa europea ERN-RITA (European Reference Networks) i per la Jeffrey Modell Foundation com a centre d’expertesa en diagnòstic i recerca en el camp de les IDP.

Share it:

Related news

Related professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.