La Sonrisa de Daniela i Bubo Sports Events donen 41.709 € per investigar la histiocitosi de cèl·lules de Langerhans

Vall d'Hebron invertirà els 39.100 € i 2.609,98 € donats respectivament en un projecte de recerca que explorarà el seguiment de la histiocitosi per biòpsia líquida.

09/03/2020

La Sonrisa de Daniela i Bubo Sports Events han donat 39.100 € i 2.609,98 € respectivament al grup de recerca Translacional en Càncer en la Infància i l’Adolescència del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) –41.709 € en total– per investigar la histiocitosi de cèl·lules de Langerhans. Es tracta d’una neoplàsia poc freqüent que provoca un ampli espectre de manifestacions clíniques, fonamentalment lesions inflamatòries que van des de lesions òssies relativament benignes a quadres disseminats greus. La histiocitosi també pot derivar en malaltia neurodegenerativa, que acostuma a ser progressiva i a vegades letal. Un percentatge significatiu dels pacients presenten recaigudes, la majoria en els primers dos anys després del diagnòstic.

La Sonrisa de Daniela, una associació sense ànim de lucre que porta el nom d’una nena diagnosticada el desembre de 2016 amb histiocitosi de cèl·lules de Langerhans, ha recaptat els 39.100 € per ajudar a impulsar la recerca de la malaltia a través de diverses activitats, com estands, esdeveniments i venda de productes. Bubo Sports Events ha aportat al VHIR 2.609,98 € recaptats a través de l’organització de curses, com la Cursa Familiar i Solidària del Barri de Pomar, el setembre passat, i la cursa nocturna Bada Trail, celebrada el novembre passat: va destinar-se 1 € de la inscripció de cada participant en l’Associació La Sonrisa de Daniela.

Recerca del seguiment de la histiocitosi per biòpsia líquida

En l’actualitat, no existeix consens sobre el seguiment més adequat per a la histiocitosi de cèl·lules de Langerhans.Els 41.709 € donats a Vall d’Hebron per La Sonrisa de Daniela i Bubo Sports Events s’invertiran en un projecte de recerca del VHIR que explorarà el seguiment de la histiocitosi per biòpsia líquida (a partir de sang o líquid cefaloraquidi) i de la detecció de l’ADN mutat, específic de les cèl·lules alterades en aquesta patologia, per a millorar la predicció de l’evolució clínica d’aquests pacients.

“La histiocitosi és una malaltia poc freqüent i relativament poc estudiada, això fa que les aproximacions de recerca siguin molt necessàries” comenta el Dr. Luis Gros,metge adjunt del Servei d’Oncologia Pediàtrica.  “El potencial de la biòpsia líquida en el seguiment de la histiocitosi de cèl·lules de Langerhans és enorme i el seu potencial clínic tan sols ha començat a emergir”,  exposa el Dr. Josep Roma, investigador principal del grup de recerca Translacional en Càncer en la Infància i l’Adolescència del VHIR.  “No obstant això, la implementació clínica exhaustiva només serà factible si es completen estudis de validació com els que proposa aquest projecte de recerca” comentael Dr. Constantino Sábado, metge adjunt del Servei d’Oncologia Pediàtrica. Juntament amb el Dr.Josep Roma, el Dr. Luis Gros i el Dr. Constantino Sábado, tots tres del grup de recerca Translacional en Càncer en la Infància i l’Adolescència del VHIR, van estar presents en l’acte d’entrega de la donació de La Sonrisa de Daniela i Bubo Sports Events.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.