Vall d’Hebron, compromès amb la prevenció del delirium

Coincidint amb el Dia Mundial, publiquem un vídeo amb mesures pràctiques per lluitar contra una patologia que afecta un de cada quatre pacients hospitalitzats

11/03/2020

El delirium és un deteriorament agut de la funció cognitiva que es caracteritza per dificultat per concentrar-se, desorientació, alteració de la consciència i, a vegades, al·lucinacions. El pateixen un de cada quatre pacients hospitalitzats i afecta sobretot a persones d’edat avançada i amb un deteriorament cognitiu previ. “El delirium, sovint infradiagnosticat, es pot prevenir amb una sèrie de mesures pràctiques, cal procurar hospitals acollidors als pacients més fràgils i implicar a tots els professionals, en especial al personal d’infermeria”, exposa el Dr. Antonio San José, cap de la Secció de Medicina Interna - Geriatria de Vall d’Hebron i coordinador de la Unitat d’Hospitalització al pacient agut fràgil Vall d’Hebron-Sant Rafael.

Coincidint amb el Dia Mundial del Delirium, Vall d’Hebron vol conscienciar sobre aquest problema mèdic, que acostuma a tenir com a desencadenants infeccions o deshidratació, intervencions quirúrgiques, fractura de fèmur, alguns medicaments i qualsevol malaltia aguda greu. Per aquest motiu, hem publicat un vídeo que destaca la importància de prevenir el delirium que, un cop es produeix, augmenta la dependència funcional dels pacients més fràgils, la seva institucionalització, el risc de desenvolupar demència i fins i tot la mortalitat.

“El pacient prototipus és una persona gran, que ingressa via urgències  a un centre hospitalari per una malaltia aguda com una pneumònia o per una fractura de fèmur i, 48 hores després de l’ingrés, presenta de forma sobtada i amb una evolució fluctuant  un quatre de dificultat de concentració, i alternança entre un estat d’agitació i nerviosisme amb estones de somnolència”, exemplifica el Dr. San José: “Tot i que el delirium pot ser reversible, posa en perill el tractament per la malaltia que l’ha desencadenat i els pacients poden patir seqüeles greus com patir pèrdues perllongades, tant funcionals com cognitives, de les quals  no tornen a recuperar-se al cent per cent.  A més, l’antecedent d’un episodi de delirium és un factor de risc important de nous episodis”.

L’important paper del personal d’infermeria

 “Hem d’aconseguir que el pacient ingressat mantingui les condicions bàsiques de visió i audició –és a dir, que conservi ulleres i audífons–, que estigui orientat i sàpiga quan és de dia i de nit, respectar el seu descans durant els torns nocturns, vigilar la medicació que provoca més delirium i promocionar la mobilitat durant els ingressos i evitar al màxim la contenció”, enumera el cap de la Secció de Medicina Interna - Geriatria de Vall d’Hebron. El fet que el pacient estigui acompanyat durant l’ingrés, tingui a mà un calendari i un rellotge per tal de no perdre la noció del temps, dormi durant la nit i compti amb llibres i jocs que el mantinguin distret ajuden a evitar que el delirium es desencadeni, assenyala el Dr. Antonio San José. Aquestes mesures de prevenció impliquen tot els professionals sanitaris però en particular al personal d’infermeria.

Compromesos amb el model d’Hospital Acollidor amb les Persones Grans

La Jornada del Dia Mundial del Delirium s’emmarca dins el model d’Hospital Acollidor amb les Persones Grans amb el qual està compromès Vall d’Hebron, per tal de prevenir la davallada funcional i cognitiva dels pacients fràgils i afavorir la seva màxima recuperació. El novembre passat, vam inaugurar la Unitat d’Hospitalització al Pacient Agut Fràgil Vall d’Hebron-Sant Rafael.

L’objectiu de la Unitat de Fragilitat conjunta de Vall d’Hebron i Sant Rafael és preservar i potenciar la funcionalitat i cognició dels pacients grans fràgils durant l’ingrés per una malaltia mèdica aguda. Es tracta d’evitar la davallada funcional i la presència del delirium, situacions característiques que es donen en els pacients grans fràgils quan són hospitalitzats.  

La Unitat de Fragilitat compta amb un disseny acollidor per a persones grans: espais amplis, bona lluminositat, ambient tranquil i un equipament molt adaptat. En ella treballa un equip de professionals d’infermeria (metges, infermeres, treballadors socials, farmacèutics, fisioterapeutes i logopedes)  de forma interdisciplinar i  proactiva per tal de prevenir, en aquests pacients fràgils, la davallada funcional i cognitiva durant la seva hospitalització.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.