Vall d’Hebron, primer centre d'excel·lència en el tractament de tumors neuroendocrins a Espanya

La Unitat de Tumors Neuroendocrins ha superat l'exigent auditoria de Societat Europea de Tumors Neuroendocrins (ENETS).

12/03/2020

Vall d’Hebron ha estat certificat com a centre d'excel·lència en el tractament dels tumors neuroendocrins per l’European Neuroendocrine Tumor Society (ENETS). És la primera vegada que un centre a l’Estat aconsegueix aquesta certificació. Es tracta d’un reconeixement conjunt a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i el Vall d’Hebron Institut d'Oncologia (VHIO). Estava previst que aquest certificat es lliurés al Dr. Jaume Capdevila, responsable de la unitat de tumors neuroendocrins de l'Hospital Universitari Vall d’Hebron i investigador del Grup de Tumors Gastrointestinals i Endocrins del VHIO, durant la cerimònia de premis de la 17th Annual ENETS Conference, que havia de celebrar-se a Barcelona aquesta setmana. A causa de les excepcionals circumstàncies a causa del COVID-19, s'ha realitzat virtualment. El Grup de Tumors Gastrointestinals i Endocrins del VHIO té com a investigadora principal la Dra. Teresa Macarulla, que també és metgessa del Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, i està dirigit pel Dr. Josep Tabernero, que és cap del Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i director del VHIO.

L’ENETS és un organisme mèdic independent fundat en 2004: la seva societat compta ja amb prop de 1.400 membres que pertanyen a una gran varietat de camps com l'oncologia, la radiologia, la medicina nuclear, l'endocrinologia o la cirurgia, entre d’altres. “Els tumors neuroendocrins presenten nombrosos problemes clínics complexos que fan necessari aquest abordatge multidisciplinari”, explica el Dr. Jaume Capdevila, president del Grup Espanyol de Tumors Neuroendocrins i Endocrins (GETNE).

Per aconseguir aquesta acreditació, Vall d’Hebron ha superat una auditoria externa en la qual es van valorar diferents aspectes. Per exemple, s'estableix un mínim de 80 nous pacients anuals de tumors neuroendocrins digestius o que el centre sigui altament actiu en recerca. “En aquest sentit, Vall d’Hebron pot considerar-se com un dels centres amb major activitat investigadora en aquesta mena de tumors i en els últims set anys ha participat en 26 assajos clínics i ha inclòs més de 150 pacients”, explica el Dr. Jaume Capdevila.

Aquesta certificació d’ENETS és el màxim reconeixement en l'àmbit dels tumors neuroendocrins i ha estat possible gràcies a la visió multidisciplinària i transversal amb la qual s'aborden aquests tumors en Vall d’Hebron. Tant en l'àmbit assistencial, a través d'un comitè que el conformen cirurgians, experts en anatomia patològica, especialistes en medicina nuclear i angioradiologia, a més d'especialistes en endocrinologia i aparell digestiu i, per descomptat de l'oncologia mèdica, com en l'àmbit de la recerca, a través de la traslacionalitat i el expertise de VHIO. “El treball conjunt de Vall d’Hebron, gràcies a l'Hospital Universitari Vall d’Hebron, juntament amb el VHIO, permet una translació real dels resultats de recerca, a nivell pre-clínic i clínic, que es tradueix en el lideratge d'assajos clínics d'aquesta especialitat i a un gran nombre de pacients inclosos en aquests assajos. És important destacar el valor d'aquest certificat, però sobretot, destacar la importància de tractar als malalts d'una malaltia tan complexa i minoritària en un centre únic i de referència que reuneixi tota l’expertise i garanties d'excel·lència”, comenta el Dr. Capdevila.

La importància d'un centre d'excel·lència per al diagnòstic precoç

Els tumors neuroendocrins constitueixen un grup heterogeni de tumors, sent algunes de les seves localitzacions més freqüents el pàncrees o el tracte digestiu, tot i que poden sorgir en pràcticament qualsevol òrgan del cos. Es tracta d’un tipus de tumor relativament poc freqüent, amb una incidència anual de menys de 10 casos per 100.000 habitants, encara que en els últims anys s'ha observat un augment de la seva incidència, principalment a causa de la millora de les tècniques diagnòstiques i una millor identificació dels casos.

Encara que la seva incidència és baixa, la seva prevalença és significativa a causa de la història natural de la majoria d'aquests tumors, amb un lent creixement i una llarga supervivència, sent la segona neoplàsia avançada més prevalent del tracte digestiu després del càncer colorectal.

Degut a que la majoria d'aquests tumors són esporàdics i no presenten una causa ni uns factors de risc conegut, no existeixen maneres de prevenir aquestes neoplàsies. “Tampoc es realitzen exploracions rutinàries per al seu diagnòstic precoç, tenint en compte que a més són tumors poc freqüents. La conscienciació social i la divulgació mèdica són les úniques mesures que es poden implementar avui dia per aconseguir un diagnòstic més precoç de la malaltia”, explica el Dr. Jaume Capdevila

Degut a la baixa freqüència, creixement lent, i presència de símptomes inespecífics, amb freqüència existeix un retard en el diagnòstic, que pot prolongar-se fins i tot diversos anys. Per aquest motiu, és important que el diagnòstic i tractament dels tumors neuroendocrins es realitzi en unitats especialitzades com Vall d’Hebron, que ara ha aconseguit aquesta acreditació com a centre d'excel·lència.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.