La Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional Drassanes-Vall d'Hebron continua combatent la malaltia de Chagas

Realitza programes de cribratge in situ a Barcelona entre les comunitats que es poden veure més afectades per aquesta malaltia.

14/04/2020

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron segueix bolcat en la lluita contra la malaltia de Chagas. El seu paper principal és contribuir a superar una de les principals barreres per al control i eliminació del Chagas: la manca del diagnòstic. Per revertir la situació, Vall d’Hebron realitza programes de cribratge in situ a Barcelona entre les comunitats que es poden veure més afectades per aquesta malaltia. 

A nivell de país, Catalunya s’ha posat a disposició de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per seguir contribuint al desenvolupament d’eines que facilitin la traçabilitat i el control de la malaltia de Chagas, una malaltia tropical desatesa que afecta a un total d’entre 6 i 7 milions de persones i que el 14 d'abril commemora, per primer cop i a escala global, el seu dia Mundial.

Organismes com l’Institut Català de la Salut (ICS), a través de la Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional Vall d'Hebron-Drassanes, i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) fa anys que treballen en el tractament d’aquesta patologia. En aquest sentit, des del 2008 i amb el suport de l’OMS, Catalunya ha estat pionera i capdavantera a nivell mundial en protocols de cribatge i atenció mèdica als afectats per la malaltia de Chagas congènita.

Concretament, l’ICS, a través del Programa de salut internacional PROSICS, ha col·laborat amb l’OMS en diferents projectes en l’àmbit psicoemocional i socioantropològic. Des del 2017, la Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional Vall d'Hebron-Drassanes ha iniciat el Programa Pacient Expert Catalunya, que ha permès augmentar els coneixements sobre la malaltia i la interacció entre persones afectades per la mateixa.

D’altra banda i des del 2011, l’UPC ha col·laborat amb l’OMS en el disseny, desenvolupament i implementació del WHO Information System to Control and Eliminate Neglected Tropical Diseases (WISCENTD), una plataforma que integra totes les dades relacionades amb les malalties tropicals desateses a nivell mundial, amb l’objectiu de controlar-les i combatre-les. Aquest és un projecte estratègic a nivell global per la vigilància epidemiològica de les malalties tropicals desateses.

En aquest sentit, el Govern de Catalunya vol reconèixer tota aquesta tasca, traslladar l’agraïment a totes les organitzacions que treballen per a fer front a la Malaltia de Chagas i encoratjar a tothom a seguir treballant de cara a la propera celebració d’aquest Dia Mundial el 2021. El Govern seguirà apostant com ha fet fins ara per la col·laboració entre Catalunya i l’Organització Mundial de la Salut per combatre els reptes globals de manera conjunta i potenciar l’intercanvi de coneixement.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.