El projecte Vall d’Hebron Acompanya resol les necessitats no cobertes de més de 3.000 pacients amb COVID-19

Un equip d’Atenció Ciutadana visita diàriament els pacients, dialoga amb ells i els dona la possibilitat d’expressar què necessiten.

03/05/2020

A l'Hospital Universitari Vall d'Hebron estem compromesos amb la humanització de l’assistència, perquè suposa una gran millora de l’atenció que prestem als nostres pacients i, per tant, de la qualitat del temps que han de passar ingressats a l’Hospital. En el context actual, en el qual tenim tantes persones ateses en llits d’UCI i d’hospitalització a causa de la pandèmia de COVID-19, hem posat en marxa el projecte Vall Hebron Acompanya, que dona una resposta personalitzada a les necessitats dels pacients hospitalitzats, complementant les actuacions que l'equip d'atenció assistencial realitza.

Segons explica Ana Martí, coordinadora d’Atenció Ciutadana de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, l'objectiu del projecte Vall d’Hebron Acompanya és “detectar les necessitats no cobertes del pacient mitjançant l'escolta activa, preguntant-los les seves necessitats i tractant cada pacient d'una manera única i personalitzada, respectant les seves preferències, buscant el confort físic, el suport emocional i ajudant-lo a reduir l'ansietat, seguint un model d'atenció a les necessitats de la persona.” El projecte és integral, està centrat en el pacient i les seves necessitats i el duen a terme el personal d’Infermeria i d’administració sanitària de l’equip de coordinació d’Atenció Ciutadana, que visiten diàriament els pacients, dialoguen amb ells i els donen la possibilitat d’expressar què necessiten.

Vall d’Hebron Acompanya pretén incrementar la qualitat assistencial des de quatre dimensions. La primera és l’avaluació de la situació del pacient: si pateix ansietat o altres trastorns, si necessita un traductor perquè no domina l’idioma, si necessita recursos espirituals o socials, si necessita un raspall de dents o unes sabatilles, etcètera. En funció de l’avaluació, l’equip de Vall d’Hebron Acompanya pot contactar amb psicòlegs o treballadors socials de l’Hospital. La segona dimensió que s’avalua és l’entorn del pacient, és a dir, s’analitza si té família o entorn social que li pugui oferir un suport, si viuen a prop o lluny de l’Hospital i fins i tot si té familiars en situació de dependència que necessitin ser atesos a causa de l’absència del pacient. En tercer lloc es té en compte la necessitat d’entreteniment, ja que ajuda a combatre l’estrès i la pertorbació de l’humor, preguntant al pacient què li agrada i oferint-li passatemps, llibres, revistes o tauletes tàctils. Per quart i últim lloc, es facilita la comunicació amb familiars i amics oferint videotrucades amb les mateixes tauletes tàctils, perquè la comunicació amb els éssers estimats fa la funció de suport terapèutic. La sol·licitud de trucada la pot fer el pacient o la família, però en el segon cas es decideix la conveniència en funció de l’estat del malalt.

Així mateix, l’equip de Vall d’Hebron Acompanya fa altres gestions com ara sol·licituds d’agrupament familiar o contactes del pacient amb l’exterior, i gestiona les donacions que estem rebent per poder donar resposta a les necessitats de lectura, entreteniment o la higiene personal bàsica quan la família no ho pot prestar.

Fins al 26 d’abril, el projecte Vall d’Hebron Acompanya ha atès més de 3.000 pacients, i a tots ells se’ls ha ofert de fer videotrucades amb la família o l’entorn. De tots ells, 462 han demanat fer videotrucades, 916 han sol·licitat estris personals i 503 han demanat passatemps. A més, s’han fet 9 sol·licituds de valoració de psicòlegs i 44 de Treball Social.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.