Vall d’Hebron colidera el mapa d’immunitat del SARS-CoV-2 del personal sanitari de Catalunya

El projecte està coliderat pel Dr. Tomàs Pumarola, cap del Servei de Microbiologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i cap del grup de recerca en Microbiologia del VHIR.

17/05/2020

El Servei Català de la Salut (CatSalut) ha posat en marxa un projecte d’avaluació de l’estat immunitari dels professionals de la salut a Catalunya, que està coliderat pel Dr. Tomàs Pumarola, cap del Servei de Microbiologia de l’Hospital Vall d’Hebron i cap del grup de recerca en Microbiologia del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR).

Aquest mapa d’immunitat del personal sanitari de Catalunya té per objectiu determinar el percentatge de professionals que han superat la infecció per SARS-CoV-2 en tots els àmbits sanitaris públics (sanitaris, sociosanitaris i residències), analitzar l’evolució de l’estat immunitari d’aquest personal durant dotze mesos i determinar la utilitat de tres tipus diferents de proves mitjançant plataformes automatitzades per dur a terme aquesta avaluació.

El projecte està coliderat pel Dr. Tomàs Pumarola, cap del Servei de Microbiologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i cap del grup de recerca en Microbiologia del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), juntament amb el Dr. Jordi Vila, cap del Servei de Microbiologia del Clínic. El mapa d’immunitat del personal sanitari de Catalunya parteix d’un projecte de recerca ideat pels serveis de Microbiologia i d’Immunologia de l’Hospital Clínic de Barcelona, amb la col·laboració d’investigadors d’IDIBAPS, d’ISGlobal i del CRG. S’emmarca dins el projecte de Salut de determinar la immunitat de la població de Catalunya de cara a portar a terme un pla de desconfinament eficient i segur. “Aquest és un estudi molt important perquè permetrà conèixer la prevalença del SARS-COV-2 entre el personal sanitari i comparar-la amb la de la població general. D’aquesta manera sabrem si les mesures de prevenció entre els professionals sanitaris han estat eficaces i podrem preveure si cal modificar-les davant possibles repunts del coronavirus”, exposa el Dr. Tomàs Pumarola.

A més dels 170.000 professionals sanitaris de tot el territori, Salut estudiarà la immunitat d’altres col·lectius com els professionals essencials no sanitaris, persones diagnosticades positives sense confirmació per PCR, o que van reportar simptomatologia compatible amb la COVID-19 durant la fase de confinament, així com d’altres poblacions sentinella. En aquest sentit, des del Departament de Salut es faran més d’un milió de testos serològics ràpids i unes 17.000 proves diàries que augmentaran molt considerablement en les properes tres i quatre setmanes.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.