Una combinació d'immunoteràpia i quimioteràpia és eficaç per primera vegada en pacients amb càncer de pàncrees

Vall d'Hebron ha participat molt activament en l'estudi multicèntric COMBAT que ha reclutat pacients amb un càncer de pàncrees avançat que no havien respost a la quimioteràpia convencional.

24/05/2020

En els darrers anys la immunoteràpia ha anat aconseguint grans avenços en el tractament del càncer. No obstant això, en els tumors de pàncrees aquest enfocament fins ara no havia aconseguit demostrar eficàcia. L'estudi COMBAT ha mostrat resultats prometedors tractant pacients amb càncer de pàncrees amb la combinació de dues estratègies: immunoteràpia i quimioteràpia. Aquests resultats conviden a creure que la barrera de la immunoteràpia en el càncer de pàncrees pot superar-se en un futur a mitjà termini.

La Dra. Teresa Macarulla, oncòloga mèdica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i investigadora principal del Grup de Tumors gastrointestinals i Endocrins del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), que dirigeix ​​el Dr. Josep Tabernero, ha participat de forma molt activa en aquest estudi, els resultats del qual es publiquen avui a la revista Nature Medicine. El Dr. Manuel Hidalgo, de l'Hospital Cornell de Nova York (Estats Units), és qui l'ha dirigit; a Espanya a més del Campus Vall d’Hebron també hi han participat la Clínica Universitària de Navarra, l'Hospital Gregorio Marañón, l'Hospital La Pau i l'Hospital de Fuenlabrada, tots tres de Madrid.

"Malgrat que hem de ser cauts perquè l'estudi incloïa un nombre modest de pacients, tenim un resultat prometedor que per fi ens permet desenvolupar la immunoteràpia per al tractament del càncer de pàncrees. Els resultats demostren que s'ha aconseguit tant una taxa de resposta important com una durada d'aquesta resposta més alta de l'esperada", explica la Dra. Macarulla.

 Promoure la infiltració en el tumor 

En aquest assaig multicèntric en Fase II –COMBAT– s'han reclutat pacients amb càncer de pàncrees que ja havien rebut com a mínim un primer tractament de quimioteràpia i s’hi mostraven refractaris. "Altres assajos d'immunoteràpia s’havien demostrat ineficaços en el tractament d'aquests tumors, així que vam buscar canviar la biologia del tumor per tenir un ambient més favorable per respondre a la immunoteràpia; per això hem combinat dues estratègies d'immunoteràpia amb la quimioteràpia", continua la Dra. Teresa Macarulla. 

Per aconseguir aquest ambient més favorable per a l'acció del sistema immunològic, en l'assaig es va combinar pembrolizumab –un fàrmac que s'uneix a la proteïna PD-1, que es troba en les cèl·lules T, el bloqueig del qual ajuda el sistema immunitari a destruir les cèl·lules canceroses– amb BL-8040, un antagonista del CXCR4 que promou la infiltració de les cèl·lules T al tumor. Aquests dos fàrmacs combinats ja van demostrar certa activitat, la qual es va potenciar afegint-hi el tractament de quimioteràpia, amb la qual cosa es va aconseguir augmentar la supervivència general de 3,3 mesos a 7,8 mesos. "Les dades obtingudes suggereixen que el bloqueig del CXCR4 i la PD1 pot augmentar el benefici de la quimioteràpia en el càncer de pàncrees i justificar la confirmació en un assaig randomitzat posterior", comenta la Dra. Macarulla, que afegeix que el fàrmac BL-8040 va aconseguir al gener de l'any 2020 la designació de medicament orfe per part de l'Agència Europea del Medicament, i va demostrar la necessitat de noves teràpies eficaces en aquesta patologia.

 Un càncer que cada vegada té més incidència

El càncer de pàncrees és un tumor que en l'actualitat continua tenint un pronòstic pobre, amb una taxa de supervivència als cinc anys inferior al 10%. La falta de millora en la supervivència i l'augment en la seva incidència en els darrers anys han fet que les prediccions situïn el càncer de pàncrees com a responsable de la segona causa de mort per càncer als Estats Units l'any 2030. A Espanya el 2018 ja hi va haver més morts per càncer de pàncrees que per càncer de mama, i va ser la tercera causa de mort per tumor més freqüent.

Tot i els esforços dedicats a la investigació en el càncer de pàncrees, hi ha pocs tractaments actius per tractar els malalts, i fins aquest moment cap de basat en la immunoteràpia havia aconseguit obtenir resultats. "És molt important continuar desenvolupant noves alternatives de tractament, sobretot si tenim en compte que la incidència d'aquest tipus de tumor no ha deixat de créixer en els últims anys mentre que no s'han aconseguit desenvolupar nous tractaments eficaços. Aquest estudi obre una porta que pot resultar molt prometedora en el futur i que justifica la realització d'un assaig randomitzat confirmatori", conclou la Dra. Teresa Macarulla

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.