El Dr. Albert Salazar presenta el Pla d'adaptació de l'activitat COVID-19 i no COVID-19 i un avançament del nou model de gestió

El gerent adreça aquesta carta davant de la nova etapa que encara l'Hospital.

25/05/2020

Ja hem passat el pitjor de la crisi sanitària més gran que hem conegut. I l’hem superat junts de la millor manera que hem sabut. Tots/es hem posat el millor de nosaltres per poder donar la màxima atenció i servei als nostres pacients. Des dels professionals que han estat a primera línia fins a aquells que no es veuen però que sense la seva excepcional feina els primers no podrien treballar.

Enhorabona a totes/ts pel que heu fet i per com ho heu fet.

Vall d’Hebron ha estat l’hospital que ha rebut l’impacte més fort de l’epidèmia, amb més pacients atesos a urgències, més ingressos hospitalaris i més malalts crítics. Això no és gratuït. Ha comportat uns esforços d’adequació estructural i funcional molt severs que deixen seqüeles i conseqüències. L’aturada de l’activitat programada té una repercussió quantificable a les llistes d’espera que no és menor i que ara ens tocarà prioritzar. El Pla de contingència el donem per acabat i ja estem immersos en el Pla d’adaptació que ens ocuparà fins a final d’any.

Aquest Pla ens ha de servir com a entrenament per desenvolupar el nou Pla estratègic 2021-2025 en la seva totalitat. Us anomeno alguns dels elements claus sobre els quals es fonamenta el Pla d’adaptació. El primer de tots, la seguretat dels pacients que comporta seguretat dels professionals. L’abordatge territorial comunitari s’ampliarà a diverses condicions clíniques de cronicitat i vulnerabilitat, la qual cosa ens facilitarà desenvolupar accions i projectes d’alta especialització en els espais de l’Hospital. Avançarem cap a un model organitzatiu assistencial i de gestió clínica basat en àrees de coneixement homogènies i agrupades funcionalment per la complexitat dels pacients i la intensitat de les cures infermeres. Aquest és un repte que representa una transformació competencial que requerirà consensos i complicitat per part de tots.

Tenim per endavant un compromís amb la modernització de la nostra activitat que no podem obviar i que requerirà coratge per afrontar dificultats de diversa índole. Serà necessari una suficiència pressupostària per encarar les necessitats de renovació tecnològica i de noves infraestructures del Campus que ja no poden patir més retards.

No podem perdre aquesta oportunitat. Estem preparats.             

Salut

Albert Salazar

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.