El Dr. Raúl Juntas, nou cap de la Unitat de Malalties Neuromusculars del Servei de Neurologia

Coincidint amb la pandèmia de la COVID-19, Vall d’Hebron ha intensificat el seguiment telemàtic dels pacients atesos per la Unitat de Malalties Neuromusculars.

18/06/2020

El Dr. Raúl Juntas és el nou cap de la Unitat de Malalties Neuromusculars de Vall d’Hebron, centrada en el tractament dels trastorns neuromusculars i en particular de l’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA), una malaltia neurodegenerativa amb una incidència d’entre 2,6 i 3 habitants per cada 100.000 a Europa. En l’actualitat no existeix tractament curatiu per a aquesta malaltia, que patiran al llarg de la vida 1 de cada 350 homes i 1 de cada 400 dones.

Coincidint amb la pandèmia de la COVID-19, Vall d’Hebron ha intensificat el seguiment telemàtic dels pacients atesos per la Unitat de Malalties Neuromusculars. L’aplicació Farmalarm, en un principi utilitzada per al seguiment mèdic de pacients després d’un ictus, s’ha ampliat a altres grups de pacients, com ara els que pateixen epilèpsia i Parkinson.

Per prolongar la supervivència i millorar la qualitat de vida d’aquests pacients, la mesura més eficient i de major impacte és el maneig per equips multidisciplinaris especialitzats que permeten l’atenció integral. La Unitat de Malalties Neuromusculars de Vall d’Hebron compta amb una consulta multidisciplinària setmanal per a pacients amb ELA i altres malalties neuromusculars greus (com miopaties i amiotròfia espinal) on intervenen pneumòlegs, endocrinòlegs especialitzats en nutrició, metges de rehabilitació, neuròlegs, una foniatra, una neuropsicòloga, una infermera i un treballador social. “L’objectiu és fer un abordatge conjunt de la malaltia per identificar de forma precoç els símptomes d'afectació respiratòria, pèrdua de pes, problemes de veu i deglució i introduir els tractaments necessaris per millorar la qualitat de vida i augmentar la supervivència d'aquests pacients, ja siguin farmacològics, la ventilació no invasiva, la nutrició enteral o les ajudes tècniques”, explica el Dr. Raúl Juntas: “Acompanyem el pacient i els seus familiars perquè s’adaptin a les necessitats de totes les fases de la malaltia des d'una dimensió mèdica, però també psicològica i social”.

Procedent de l’Hospital Universitari de Montpellier, el Dr. Raúl Juntas està especialitzat en malalties neuromusculars com ara miopaties i neuropaties i malalties de motoneurona com esclerosi lateral amiotròfica o atròfia muscular espinal.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.