El programa de cirurgia mínimament invasiva neonatal ha tractat més de 50 pacients menors d’un mes

Vall d’Hebron és un dels tres centres de l’Estat associat a ERNICA, la xarxa europea de referència per a malalties digestives i gastrointestinals hereditàries i congènites poc freqüents.

25/06/2020

Més de 50 pacients menors d’un mes de vida amb patologies quirúrgiques d’alta complexitat han estat tractats pel programa de cirurgia mínimament invasiva, creat a Vall d’Hebron fa tres anys. El Servei de Cirurgia Pediàtrica, la Unitat de Cirurgia Neonatal, el Servei de Neonatologia i el Servei Anestesiologia Pediàtrica treballen de forma conjunta  en l’abordatge d’aquests pacients nounats, que requereix una gran expertesa per part de l’equip mèdic difícil d’assolir en centres amb menor volum assistencial.

El programa de cirurgia mínimament invasiva neonatal de Vall d’Hebron ha atès, des de la seva creació el 2017, vint pacients amb atrèsia d’esòfag –el més petit pesava 950 grams–, una malaltia poc freqüent que afecta un de cada 2.500 nounats  i es caracteritza per la formació incompleta de l’esòfag. També ha operat quinze pacients amb hèrnia diafragmàtica congènita, que afecta cinc de cada 10.000 nounats; dos pacients amb quist de colèdoc (a les vies biliars) i set amb atrèsia duodenal, que es caracteritza per un desenvolupament inadequat de l’intestí prim que fa que no estigui obert i no pugui permetre el pas dels nutrients a l’estómac. També ha operat a més menors amb altres patologies complexes.

“La cirurgia mínimament invasiva neonatal suposa un repte quirúrgic i anestèsic, per la dificultat tècnica de treballar en espais molt petits, amb malalties poc freqüents i complexes i amb un pacient especialment fràgil, com és el nounat”, exposa el Dr. Manuel López, cirurgia pediàtric. L’Hospital Universitari Vall d’Hebron és des de principis d’any un dels tres centres de tot l’Estat associat a ERNICA, la xarxa europea de referència per a malalties digestives i gastrointestinals hereditàries i congènites poc freqüents, entre les quals destaquen l’atrèsia d’esòfag i l’hèrnia diafragmàtica congènita. Un dels objectius prioritaris d’ERNICA és facilitar que els pacients puguin accedir als centres d’alta qualitat i experiència en el tractament d’aquestes malalties. En formen part de la xarxa vint hospitals de deu països europeus, entre ells el Karolinska (Suècia), els hospitals Robert Debré i Antoine Béclère (França) i l’Azienda Ospedaliera di Padova (Itàlia). Realitzar aquestes intervencions amb cirurgia mínimament invasiva a pacients nounats permet una millor recuperació, produeix menys dolor, redueix les seqüeles a llarg termini (com ara cicatrius, deformitats toràciques, escoliosi, etcètera) i millora la precisió i visualització d'estructures de petit tamany.

Vuit pacients nounats intervinguts durant la pandèmia de coronavirus

Dins del Servei de Cirurgia Pediatrica, les unitats de Cirurgia Neonatal i de Cirurgia Oncològica Pediàtrica han mantingut una activitat gairebé normal durant la pandèmia de coronavirus a causa de la complexitat del pacient que tracten. Des de l’inici de l’estat d’alarma, el 14 de març, han operat a vuit pacients de cirurgia neonatal. Quatre intervencions s’han realitzat amb cirurgia mínimament invasiva: en concret, dues operacions d’atrèsies duodenals, una atrèsia d’esòfag i una plicatura diafragmàtica.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.