Som l’hospital de l’Estat amb més acreditacions d’expertesa CSUR i membre de més Xarxes Europees de Referència (ERN)

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron compta amb 33 especialitats acreditades com a Centre, Servei i Unitat de Referència (CSUR) i forma part de deu Xarxes de Referència Europea (ERN).

02/07/2020

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron compta amb 33 acreditacions CSUR (Centre, Servei i Unitat de Referència). Per tant, és el centre sanitari de Catalunya i del conjunt de l’Estat que compta amb un major nombre de CSURs. Això significa que el Ministeri de Sanitat ha acreditat la nostra excel·lència en el tractament d’aquestes patologies i que qualsevol pacient de l’Estat pot tractar-se aquí.

Entre altres, Vall d’Hebron és Centre, Servei i Unitat de Referència en cremats crítics, trasplantaments pulmonars, cardiopaties familiars, malalties metabòliques congènites, esclerosi múltiple, osteotomia pèlvica en displàsies maluc, assistència integral a l’adult amb cardiopatia congènita i sarcomes i altres tumors musculoesquelètics. Cal destacar que compta amb 13 acreditacions CSUR que avalen la seva expertesa en el tractament específic de pacients pediàtrics afectats per malalties com sarcomes, neurocirurgia pediatria complexa, neuroblastomes i trasplantament renal, hepàtic, cardíac i de progenitors hematopoètics al·logènic. Aquestes 13 acreditacions CSUR de Vall d’Hebron el converteixen en el segon centre de l’Estat en nombre de CSUR en el tractament del pacient pediàtric.

Vall d’Hebron també forma part de deu Xarxes Europees de Referència (ERN, en les seves sigles en anglès). Les ERN tenen per objectiu concentrar recursos i coneixements en l’abordatge de malalties complexes o poc freqüents. Existeixen un total de 24 ERNs en 25 països europeus, amb la implicació de 300 hospitals. D’aquestes 24 Xarxes Europees de Referència,  Vall d’Hebron concentra deu en el tractament de patologies com malalties hematològiques, malalties neuromusculars, càncers pediàtrics i immunodeficiències, malalties autoinflamatòries i autoimmunes, entre d’altres. També està associat a sis ERNs més: malalties òssies poc freqüents, malalties musculars i esquelètiques rares i complexes, malformacions congènites poc freqüents i síndromes amb trastorns intel·lectuals i altres neurodesenvolupaments, malalties digestives i gastrointestinals hereditàries i congènites poc freqüents, malalties urogenitals i malalties vasculars poc freqüents.

Dins l’àmbit català, Vall d’Hebron també és membre de cinc Xarxes d’Unitats d’Expertesa Clínica (XUEC). Cada XUEC està especialitzada en l’atenció d’un grup de malalties i aplega diferents unitats, que disposen d'un alt nivell de coneixement i expertesa en l’abordatge d’aquestes malalties i que estan integrades per un equip multidisciplinari de professionals. Vall d’Hebron disposa de quatre XUEC en el tractament de pacients pediàtrics i adults de malalties immunitàries, malalties neuromusculars, malalties renals i malalties metabòliques hereditàries. A més, disposa d’una XUEC en malalties cognitives conductuals de base genètica en l’edat pediàtrica.

CSUR

 • Cremats crítics
 • Reconstrucció del pavelló auricular
 • Tumors extraoculars en la infància (rabdomiosarcoma)
 • Tumors intraoculars a la infància (retinoblastoma)
 • Tumors orbitaris
 • Reconstrucció de la superfície ocular complexa. Queratopròtesi
 • Trasplantament renal infantil
 • Trasplantament hepàtic infantil
 • Trasplantament pulmonar infantil i adult
 • Trasplantament cardíac infantil
 • Osteotomia pelviana en displàsies de malucs en adults
 • Tractament de les infeccions osteoarticulars resistents
 • Ortopèdia infantil
 • Trasplantament. Progenitors hematopoètics al·logènic infantil
 • Assistència integral del nadó amb cardiopatia congènita i de l’infant amb cardiopatia complexa
 • Assistència integral de l’adult amb cardiopatia congènita
 • Cardiopatia familiars (inclou miocardiopatia hipertròfica)
 • Atàxia i paraplegies hereditàries
 • Esclerosi múltiple
 • Neurocirurgia pediàtrica complexa
 • Malalties tropicals importades
 • Malalties metabòliques congènites
 • Malalties neuromusculars i malalties rares
 • Neuroblastomes
 • Sarcomes en la infància
 • Sarcomes i altres tumors musculoesquelètics
 • Hipertensió pulmonar complexa pediàtrica
 • Complex extròfia-epispàdies (extròfia vesical, epispàdies i extròfia de claveguera)
 • Malaltia renal infantil greu i tractament amb diàlisi
 • Malalties glomerulars complexes (nens i adults)
 • Coagulopaties congènites i malalties afins
 • Síndromes de Fallada Medul·lar Congènits
 • Patologia d’hipotàlem hipofisària complexa

ERN

 • Trastorns ossis
 • Anomalies craniofacials i trastorns d’oïda, nas i gola 
 • Patologia Endocrina
 • Patologia renal
 • Patologies neurològiques
 • Malalties hereditàries i congènites
 • Patologia respiratòria
 • Malalties hematològiques
 • Malalties i afeccions urogenitals
 • Malalties neuromusculars
 • Malformacions congènites i discapacitats intel·lectuals poc freqüents
 • Desordres metabòlics hereditaris
 • Càncer pediàtric
 • Teixit connectiu i malalties musculoesquelètiques
 • Immunodeficiències, malalties autoinflamatòries i autoimmunes
 • Malalties vasculars multisistèmiques

XUEC

 • Malalties immunitàries: àrea d’immunodeficiències primàries
 • Malalties neuromusculars
 • Malalties renals
 • Malalties metabòliques hereditàries
 • Malalties cognitiva conductuals de base genètica en l’edat pediàtrica
Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.