Set centres europeus desenvolupen una plataforma virtual per ajudar a una selecció òptima i més precisa de tractaments oncològics

La plataforma digital, que ja utilitza l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, combina diferents mètodes bioinformàtics d'avantguarda i l’accés a múltiples bases de dades per interpretar la rellevància clínica de les alteracions moleculars observades en el tumor de cada pacient

 

05/07/2020

La capacitat actual per perfilar les característiques moleculars dels tumors ha obert la porta a teràpies més efectives adaptades a la malaltia de cada pacient. Però això també ha suposat nous desafiaments per als equips mèdics, que han d'interpretar les alteracions moleculars detectades en el tumor del pacient i seleccionar el tractament més apropiat d'acord amb l'evidència científica més recent.

Per ajudar en aquesta presa de decisions, el Karolinska Institute i SciLifeLab, juntament amb investigadors clínics de set centres europeus liderats pel Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) i agrupats sota el consorci Cancer Core Europe (CCE), han desenvolupat una nova tecnologia per interpretar el perfil genòmic dels tumors i informar sobre els tractaments més adequats en cada pacient.

Aquesta eina, que s’està fent servir a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, ha estat descrita recentment en un article a la revista Nature Medicine pel Dr. David Tamborero, investigador sènior al Karolinska Institute, i pel Dr. Rodrigo Dienstmann, investigador principal de l'Oncology Data Science Group del VHIO. "Amb aquesta eina el que busquem principalment és donar suport als clínics en un context en què el procés de la presa de decisions cada vegada és més complex i sovint requereix l'ús de bases de dades i eines computacionals que no són fàcilment accessibles per a tots", explica el Dr. Rodrigo Dienstmann.

I és que, a mesura que el nombre de biomarcadors moleculars continua creixent, cada vegada és més necessari l'ús de noves tecnologies que facilitin la interpretació de dades genòmiques i l'intercanvi d'informació per donar suport a la planificació del tractament. Pensant en això, el Càncer Core Europe va desenvolupar el Molecular Tumor Board Portal, l'eina descrita a l'article pel Dr. Dienstmann i el Dr. Tamborero, una plataforma de suport a la decisió clínica que combina una varietat de mètodes bioinformàtics d'avantguarda per classificar la rellevància biològica de les variants genètiques i la seva accionabilitat clínica.

Una eina col·laborativa

Actualment aquest Molecular Tumor Board Portal és utilitzat per una xarxa col·laborativa de set centres europeus integrals contra el càncer, entre els quals s'inclou el VHIO. El portal ha analitzat més de 500 pacients en el context de l'assaig Basket of Baskets (NCT03767075), un estudi de diversos braços per a pacients amb tumors definits d'acord amb les seves característiques genòmiques que no responen a les teràpies estàndard. "El portal automatitza la interpretació de les dades, la qual cosa elimina possibles errors deguts a processos manuals i proporciona una anàlisi sistemàtica basada en criteris clínics consensuats entre experts", explica el Dr. David Tamborero, que lidera aquest projecte. "L'ús d'aquesta plataforma també evita retards en el lliurament dels resultats, quelcom que pot ser crític per a pacients la condició dels quals pot deteriorar-se ràpidament", afegeix.

El portal proporciona el marc per compartir els resultats de manera segura en una aplicació web a través d'informes personalitzats que integren tota la informació molecular de cada pacient. Aquests informes són documents interactius rics en dades que es discuteixen durant reunions virtuals setmanals, en què representants d'equips multidisciplinaris de cada centre de la xarxa CCE defineixen les accions clíniques més indicades. "Des del punt de vista de l'oncòleg, el sistema ha canviat la nostra manera de treballar. Utilitzant el portal, tenim fàcil accés al coneixement més actualitzat sobre les mutacions del tumor rellevants per a cada pacient i podem discutir els casos amb experts dels set centres d'una manera veritablement col·laborativa", explica el Dr. Rodrigo Dienstmann.

Una corba d'aprenentatge ràpida

Un altre avantatge de la nova eina és que té una corba d'aprenentatge molt ràpida. El sistema presenta els resultats de manera completa i estructurada en una interfície interactiva per als oncòlegs, que necessiten prendre decisions clíniques amb molta confiança. El temps dedicat a discutir cada cas poques vegades excedeix uns minuts escassos, cosa que resulta clau per poder escalar l'ús d'aquestes dades a un gran nombre de pacients.

Com a recursos per als investigadors fora de la xarxa del CCE, i en línia amb les polítiques de la recerca i el desenvolupament responsables, s'ha desenvolupat una versió d'accés obert a aquesta eina a https://mtbp.org"Creiem que l'ús d’aquest portal en l'entorn clínic és clau per accelerar la translació de nous descobriments d'investigació a la rutina assistencial. El nostre objectiu és crear una plataforma d'oncologia digital que serveixi per avaluar nous biomarcadors de manera fiable per tal de millorar encara més la selecció de tractaments personalitzats i el desenvolupament d'assajos clínics", finalitza el Dr. Dienstmann.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.