Vall d’Hebron avalua l’eficàcia d’un software d’intel·ligència artificial per accelerar el diagnòstic de la COVID-19 mitjançant la tomografia computeritzada de tòrax

Aquest software està dissenyat per detectar  imatges d’infecció en els pulmons (pneumònia) en el menor temps possible i amb la màxima precisió.

08/07/2020

Vall d’Hebron ha estat escollit per participar en un projecte pilot per accelerar la diagnosi de la COVID-19 mitjançant un software d’intel·ligència artificial que determina la presència de pneumònia en els pulmons a través d’una tomografia computeritzada (TAC) de tòrax. El projecte, anomenat “Sistema d’intel·ligència artificial per a la diagnosi ràpida de la COVID-19 amb un TAC”, està impulsat per la Unió Europea (UE) a través de la Comissió Europea. Aquesta tecnologia ha estat desenvolupada per Infervision, una companyia dedicada a la intel·ligència artificial en medicina. La UE ha comprat onze llicències d’aquest software per a onze centres hospitalaris de referència europeus que, durant un any, provaran el sistema per valorar-ne la utilitat com a mitjà de suport al diagnòstic de la COVID-19.

“L’Hospital Universitari Vall d’Hebron és un dels centres europeus referents en investigació de la COVID-19 i estem involucrats en la implementació de la intel·ligència artificial en la imatge de radiologia per accelerar els diagnòstics. Tenim diverses línies de recerca en marxa en aquest àmbit”, explica el Dr. Manel Escobar, director clínic de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) de Vall d’Hebron. Cada tres mesos, l’Hospital haurà de fer un informe per a la UE que servirà per determinar el grau de fiabilitat que té el software, així com els beneficis que pot aportar per als centres de cara a la diagnosi ràpida de la COVID-19.

Vall d’Hebron és l’hospital de Catalunya que ha atès més persones amb COVID-19. Des de l’inici de l’estat d’alarma, el 14 de març, Vall d’Hebron ha realitzat més de 9.000 radiografies de tòrax i més de 500 TAC de tòrax a pacients afectats per la COVID-19.

Com funciona el software?

Quan un pacient entra a l’hospital amb un quadre sospitós de COVID-19, un estudi que se li pot realitzar és el TAC de tòrax. El TAC permet veure l’estat dels pulmons per comprovar si el pacient té pneumònia, que és la principal complicació que provoca el coronavirus SARS-CoV-2. El procediment habitual és que un radiòleg comprova de forma visual la imatge feta pel TAC i fa un informe descrivint el que detecta als pulmons. Amb aquest nou sistema en proves, la imatge s’envia al mateix temps al software d’intel·ligència artificial, que fa un anàlisi i un diagnòstic immediat a partir del TAC. El que Vall d’Hebron farà els propers mesos és comparar l’informe del radiòleg amb l’anàlisi del software per avaluar el grau de concordança.

Aquest algorisme és una xarxa de neurones artificials convolucionals, és a dir, que funcionen de forma molt semblant a com funcionen les neurones del còrtex visual primari del cervell humà.  Com explica el Dr. Manel Escobar, “els radiòlegs són els experts en detectar la presència de pneumònia en un TAC. Per tant, ara avaluarem si l’algorisme és tan fiable com l’ull dels radiòlegs”. Aquest algorisme d’intel·ligència artificial ja s’ha entrenat amb més de 5.000 imatges d’hospitals de la Xina, entre ells, de centres sanitaris de Wuhan, ciutat on es va iniciar la pandèmia.

De moment no es pot confirmar si el software és capaç de diferenciar una pneumònia per SARS-CoV-2 d’una altra que sigui causada per altres motius, però durant un pic de pandèmia el fet d’identificar una pneumònia és determinant, sobretot si va acompanyada d’altres símptomes típics de la COVID-19. Durant les hores següents a aquest diagnòstic per la imatge, la prova PCR acabaria de certificar la presència del virus en l’organisme.

Tal i com detalla el Dr. Manel Escobar, “en moments de gran entrada de pacients, com va ser durant el pic de la pandèmia de coronavirus durant la primavera, aquest software ens podria ajudar a diagnosticar la COVID-19 d’una manera automàtica i totalment fiable, fins i tot en pacients amb escassa simptomatologia”. D’aquesta manera, es podria prendre la decisió d’aïllar el pacient d’una manera molt més ràpida que actualment.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.