Vall d’Hebron posa en marxa una Unitat de Semicrítics per millorar l’assistència d’aquests pacients i guanyar agilitat en la resposta a la COVID-19

La Unitat de Semicrítics permet una assistència més especialitzada per a aquest tipus de pacients.

21/07/2020

Vall d’Hebron ha posat en marxa una Unitat de Semicrítics per oferir la millor assistència especialitzada a aquest tipus de pacients. A més, aquesta nova unitat, situada a la planta 5 de l’edifici annex de l’Hospital General, està dotada amb la tecnologia necessària per esdevenir una Unitat de Crítics en poques hores en el cas que sigui necessari, per exemple, per un augment dels casos crítics de COVID-19. Per tant, aquest dispositiu permet guanyar agilitat i flexibilitat per donar resposta a les necessitats actuals dels pacients crítics en el context de la pandèmia per la COVID-19. En aquesta unitat també s’atenen pacients del Servei de Pneumologia i el Servei de l’Aparell Digestiu.

Com explica el Dr. Oriol Roca, coordinador de la Unitat de Semicrítics, aquests són pacients que “estan greus però no requereixen teràpia activa de suport vital o que no estan prou bé per estar a planta. Fem una vigilància contínua monitorada i una avaluació mèdica freqüent”.

El Dr. Ricard Ferrer, cap del Servei de Medicina Intensiva, destaca que aquesta unitat està dissenyada per convertir-se en una Unitat de Crítics en poques hores. “Disposa de la mateixa tecnologia mèdica que una UCI, com, per exemple, respiradors o monitors de pressió arterial, freqüència cardíaca o saturació d’oxigen. Només caldria augmentar la ràtio de metges i professionals d’infermeria”. Com afegeix el Dr. Ricard Ferrer, “aquesta capacitat d’esdevenir UCI està pensada per donar resposta a un possible augment de pacients crítics per la COVID-19”.

Cal recordar que Vall d’Hebron és l’hospital de Catalunya que més pacients ha atès per COVID-19 durant aquesta pandèmia. Ja s’han atès més de 3.300 pacients, dels quals més de 350 han estat crítics. En el pic més elevat de la pandèmia hi havia ingressats més de 700 pacients, 180 dels quals eren pacients crítics. Abans de la pandèmia, Vall d’Hebron disposava d’una UCI de 56 llits. En pocs dies, es van habilitar 222 llits de crítics, dels quals es van arribar a ocupar més de 180 llits. A més, el Pla de contingència de Vall d’Hebron contemplava habilitar fins a 350 llits d’UCI. Com emfatitza el Dr. Ricard Ferrer, “la capacitat per donar resposta a les necessitats dels pacients crítics no està determinada únicament per la tecnologia. La clau ha estat i és la preparació i especialització dels professionals de Vall d’Hebron, tant metges com professionals d’infermeria, auxiliars d’infermeria, fisioterapeutes i zeladors”.

La creació d’aquesta nova Unitat de Semicrítics permetrà també millorar el flux de pacients al Servei d’Urgències i a la Unitat de Cures Intensives, ja que no caldrà que els pacients semicrítics estiguin en aquests dispositius. “Aquest és un factor que ja ens permet disposar de més llits d’UCI, llits que podem necessitar per a pacients amb la COVID-19”, indica el Dr. Ricard Ferrer.

La infermeria, clau en aquesta unitat multidisciplinària  

El paper de la infermeria és fonamental en el funcionament de la unitat. Com explica María José Sala, infermera clínica de la Unitat de Semicrítics, “les infermeres de la Unitat de Semicrítics som professionals especialitzades en les cures d’aquest nivell assistencial i ens encarreguem d’assegurar la continuïtat assistencial dels pacients entre els diferents serveis i nivells assistencials”.

La Unitat de Semicrítics és un dispositiu multidisciplinari que està coordinat pel Servei de Medicina Intensiva i disposa de 24 llits en 12 habitacions dobles. Setze d’aquests llits estan destinats a pacients del Servei de Medicina Intensiva, quatre a pacients del Servei de Pneumologia i quatre a pacients del Servei de l’Aparell Digestiu. Com explica la Dra. Anna Accarino, cap del Servei de l’Aparell Digestiu, “aquest dispositiu és molt adequat, no només per a pacients amb hemorràgia digestiva greu, sinó també per a altres patologies digestives greus com les pancreatitis agudes, sèpsia d’origen biliar i malaltia inflamatòria intestinal”. Per la seva banda, el Dr. Jaume Joan Ferrer, cap del Servei de Pneumologia, explica que “els pacients amb deficiències ventilatòries, hemoptisi, embòlies pulmonars, hipertensió arterial pulmonar o trasplantats, necessiten moltes vegades una assistència a nivell d’Unitat de Semicrítics”.

Share it:

Related news

Related professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.