El Dr. Josep Tabernero participa en un document de consens per al maneig de pacients amb càncer durant la pandèmia de COVID-19

Un consorci internacional de 64 experts, liderat per la Societat Europea d’Oncologia Mèdica (ESMO), ha elaborat un document de consens amb 28 recomanacions relacionades amb el maneig dels pacients oncològics durant la pandèmia de COVID-19, que s’acaba de publicar a la revista Annals of Oncology. El Dr. Josep Tabernero, cap del servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i director del VHIO (Vall d’Hebron Institut d’Oncologia), és un dels autors d’aquesta publicació.

05/08/2020

En el document, els experts insten els professionals de l’Oncologia Mèdica de tot el món a no suspendre ni endarrerir cap tipus de tractament contra el càncer que pugui afectar la supervivència general dels pacients i a no etiquetar tots aquests pacients com a més vulnerables a la infecció per coronavirus, ja que això pot conduir a una atenció inadequada i a possibles resultats negatius.

L’emergència de COVID-19, de la qual s’han reportat més de 16 milions de casos a tot el món, incloses més de 600.000 morts, segueix desafiant als experts en Oncologia perquè continuïn brindant atenció de qualitat contra el càncer i protegint els pacients del risc d’exposar-se al coronavirus. A principis d’aquest any, ESMO va desenvolupar pautes adaptades per prioritzar els diversos aspectes de l’atenció del càncer en diferents tipus de tumors, amb l’objectiu de mitigar els efectes negatius de la pandèmia en el tractament d’aquests pacients. Ara ha reunit en un consorci internacional a 64 experts i un defensor del pacient que han acordat 28 recomanacions amb l’objectiu de proporcionar assessorament expert sobre preguntes clíniques importants, des del diagnòstic fins a la cirurgia relacionada amb el tractament del càncer en l’era COVID-19. Per exemple, el document recull les evidències recopilades fins al moment sobre diverses qüestions com si els pacients amb càncer tenen un major risc de desenvolupar formes greus de la COVID-19, com prioritzar les teràpies adjuvants en pacients amb tumors sòlids durant la pandèmia, com prioritzar els assaigs clínics i la inclusió de pacients o quines mesures preventives han d’adoptar els pacients oncològics.

“Aquesta guia de recomanacions que acaba de publicar ESMO ha estat dissenyada per respondre a moltes de les preguntes que sorgeixen en el dia a dia de la pràctica clínica des de l’evidència científica, i que s’aniran actualitzant a mesura que coneguem millor la biologia de la SARS COV-2 i la seva incidència en els pacients oncològics, comenta el Dr. Josep Tabernero.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.