Vall d’Hebron posa en marxa una Unitat de Disfàgia

Aquesta unitat interdisciplinària està formada per professionals de la Unitat de Foniatria i Logopèdia i la Unitat de Suport Nutricional.

20/08/2020

Vall d’Hebron ha posat en marxa una Unitat de Disfàgia per millorar el diagnòstic i el tractament dels pacients que pateixen aquesta patologia. La disfàgia es caracteritza per la dificultat o la impossibilitat al hora d’empassar-se els aliments sòlids, líquids o ambdós. Un dels principals riscos és que, a causa d’aquesta dificultat, els aliments poden passar a les vies respiratòries, fet que pot posar en perill la vida del pacient.

Com explica la Dra. Mercedes Velasco, cap clínica de la Unitat de Foniatria i Logopèdia del Servei de Medicina Física i Rehabilitació i coordinadora de la Unitat de Disfàgia, “quan venen pacients amb disfàgia o sospita de disfàgia és fonamental valorar tant  la capacitat i la seguretat de la deglució com l’estat nutricional”. En funció de les dificultats, els pacients poden necessitar tractament rehabilitador, amb exercicis i un aprenentatge de noves pautes per menjar i beure, per part dels professionals de la Unitat de Foniatria i Logopèdia. I també poden necessitar pautes o ajudes nutricionals. Com explica la Dra. Rosa Burgos, cap de la Unitat de Suport Nutricional, “si després d’avaluar el pacient detectem que té una desnutrició o un dèficit nutricional per la dificultat d’empassar -se els aliments, podem indicar modificar la textura dels aliments, afegir un espessidor als líquids, factor que ajuda a la deglució, o indicar suplements nutricionals de textura modificada”. En els casos més greus, si la nutrició oral no és segura, pot estar indicat realitzar nutrició enteral per sonda. “L’objectiu és que el pacient es nodreixi bé sense posar en perill la seva vida”, indica la Dra. Rosa Burgos.

Els pacients que pateixen disfàgia poden ser molt diversos i amb nivells diferents de severitat del problema. Des de pacients d’edat avançada, pacients amb patologies neurodegeneratives o accidentes cerebrovasculars aguts (com un ictus), pacients amb seqüeles oncològiques, pacients que han passat molt temps intubats a l’UCI (com en el cas de pacients crítics o amb la COVID-19)...

Els professionals de la Unitat de Disfàgia atenen els pacients ambulatoris en les consultes externes. “I també visitem els pacients que estan ingressats a l’hospital”, assenyala la Dra. Mercedes Velasco. La clau és que aquestes consultes i visites les realitzen de forma conjunta els professionals de la Unitat de Foniatria i Logopèdia i la Unitat de Suport Nutricional, és a dir, foniatres, logopedes, endocrinòlegs, dietistes/nutricionistes i professionals d’infermeria de nutrició. Com coincideixen a remarcar la Dra. Mercedes Velasco i la Dra. Rosa Burgos, es tracta d’una feina interdisciplinària, conjunta i protocol·litzada que millora de forma molt important l’abordatge de la disfàgia, tant el diagnòstic com el tractament.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.