Dos projectes de recerca de Vall d’Hebron reben finançament de “la Caixa”

La Fundació “la Caixa” ha fet públic avui el seu suport a 25 projectes de recerca, entre els quals es troben dos projectes de Vall d’Hebron. El projecte ETI-CureHIV, coordinat per la Dra. María José Buzón, del VHIR; i el projecte PROMISE, en què participa la Dra. Elena Élez, del VHIO.

01/09/2020

La Fundació “la Caixa” ha fet públic avui el seu suport a 25 projectes de recerca, entre els quals es troben dos projectes de Vall d’Hebron. Per una banda, el projecte ETI-CureHIV (Enhancing tissue-specific immune microenvironments for the cure of HIV), coordinat per la Dra. María José Buzón, responsable de la línia de Recerca Translacional del VIH al grup de recerca en Malalties Infeccioses del VHIR i a on participa també com a investigadora principal la Dra. Meritxell Genescà del mateix grup de recerca. Per l’altra, el projecte PROMISE (BioPrinted hydROgel MicrofluldicS to mimic patient-specific tumor mEtastatic microenvironment) coordinat per l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya i que compta amb la participació de la Dra. Elena Élez, investigadora al Grup de Tumors Gastrointestinals i Endocrins del VHIO.

En aquesta Convocatòria d’Ajuts a la Recerca en Salut es van rebre un total de 600 projectes, liderats per investigadors d’universitats i centres de recerca sense ànim de lucre d’Espanya i Portugal, d’entre els quals —mitjançant un rigorós procés de selecció segons l’impacte dels peer review i l’avaluació d’un comitè d’experts internacionals— s’han triat 25 projectes dins de les àrees de recerca següents: malalties cardiovasculars i metabòliques, malalties infeccioses, oncologia i neurociències, com també tecnologies facilitadores en les àrees anteriors. 

 

ETI-CureHIV - Atacar els reservoris del VIH per eliminar la infecció

 

El projecte pretén identificar els mecanismes immunològics locals que contribueixen a la persistència de reservoris virals per trobar noves estratègies que aconsegueixin restringir i, fins i tot, eliminar la presència del VIH a l’organisme. Ha rebut gairebé 700.000€ de finançament i comptarà amb la participació de la Universidad Autónoma de Madrid i l’Institut de Recerca de la Sida de “la Caixa” - IrsiCaixa.

El VIH continua sent una malaltia infecciosa incurable. Tot i l’èxit de les teràpies antiretrovirals per mantenir el virus controlat, aquest aconsegueix romandre, des de les etapes inicials de la infecció, en diversos teixits i cèl·lules de l’organisme, cosa que es coneix amb el nom de reservoris virals. En aquests reservoris, el virus pot continuar viu en estat latent, és a dir, sense produir noves còpies.

La majoria d’aquests reservoris es troben en òrgans limfoides i mucoses, ja que contenen grans quantitats de cèl·lules diana. Aquí, el sistema immunitari és incapaç de reconèixer i eliminar el virus del VIH, i aquesta és la principal barrera per curar definitivament la malaltia.

“El projecte pretén identificar en cada un d’aquests teixits, com ara els intestins, les amígdales i el coll de l’úter, els mecanismes immunològics locals que contribueixen a la seva persistència per trobar noves estratègies que aconsegueixin restringir, i fins i tot eliminar, la presència del VIH en l’organisme”, afirma la Dra. María José Buzón.

 

PROMISE - La bioimpressió 3D, nova eina per millorar la supervivència del càncer

 

El projecte pretén desenvolupar una plataforma innovadora per imitar el microambient tumoralvascular dels pacients amb càncer colorectal metastàtic per tal d’ajudar els oncòlegs en el seguiment de la malaltia i l’enfocament terapèutic dels pacients. Sota la coordinació de l’IBEC, participen el VHIO i el Laboratori Ibèric Internacional de Nanotecnologia, a Portugal i ha rebut una subvenció de 981.675€.

Els pacients amb càncer colorectal tenen bon pronòstic quan el tumor està localitzat i no presenten metàstasi. Un cop el càncer s’estén i apareixen aquestes metàstasis, les opcions terapèutiques són més limitades i és difícil preveure la resposta del pacient al tractament escollit per l’oncòleg.

“Creiem que les solucions avançades de bioenginyeria, que combinen noves tecnologies com la bioimpressió 3D i els biomaterials, proporcionaran un dispositiu de microfluids a base d’hidrogel que imitarà el microambient vascular tumoral dels pacients amb càncer colorectal metastàtic”, exposa la Dra. Elena Élez.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.