Celebrem una jornada amb motiu del Dia Internacional de la Seguretat del Pacient

La jornada, que s’ha celebrat de forma online, ha propiciat que els diferents serveis i unitats posin en comú les seves experiències.

16/09/2020

Coincidint amb el Dia Internacional de la Seguretat del Pacient, que se celebra el 17 de setembre, Vall d'Hebron ha organitzat una jornada en el marc del MSD Health Innovation Forum, que té lloc de forma online. "Millorar la cultura de la seguretat de pacients requereix maduresa institucional i una estratègia a llarg termini com la que té Vall d'Hebron, així com un enfocament integral en el qual estiguin implicats els diferents serveis i unitats a tots els nivells, des de direcció, que transmet que la seguretat és un dels principals valors de la institució, fins als professionals de la primera línia d'atenció al pacient, que coneixen bé quins són els problemes més rellevants i les possibles accions que poden fer un hospital més segur", reflexiona la Dra. Soledad Romea, directora de Qualitat, Processos i Innovació de Vall d'Hebron.

En el decurs de la jornada, s'ha abordat la seguretat del pacient des de diversos angles i s'ha propiciat que els diferents serveis posin en comú les seves experiències. En aquesta línia, Roser Martin ha compartit la metodologia de gestió d’incidents implementada a l’hospital, la Dra. Esperanza Zuriguel ha parlat sobre el sistema d'alerta precoç, la vigilància i identificació per al deteriorament agut; la supervisora d'Infermeria Isabel Salgado sobre la seguretat aplicada al Servei d'Obstetrícia; la supervisora del Servei d'Urgències Aroa López del panel de gestió d'incidents en el Servei d'Urgències; i la coordinadora de l'equip infermer d'Accessos Venosos, Raquel Corredor, sobre el Projecte Integral de Seguretat en Accessos Venosos.

"Hem volgut que la jornada tingués un caràcter eminentment científic i amb aplicació pràctica, amb simulacions i presentació de casos clínics a través de fórmules com el briefing o el debriefing", exposa Daniel López, supervisor d'Infermeria a la Unitat de Seguretat: "en definitiva, hem buscat solucions que puguin donar resposta als clínics i sumar coneixement de forma multidisciplinària, tal com fem per aplicar l'estratègia de seguretat del pacient i del professional en el dia a dia de l'hospital".

La Dra. Elena Carreras, presidenta de la Comissió de Seguretat dels Pacients i dels Professionals de Vall d'Hebron a més de cap del Servei d'Obstetrícia i Ginecologia, ha estat al capdavant de la realització d'una anàlisi derivada d'un incident representat en la simulació. “Com en tantes d'altres coses, amb la COVID-19 hem innovat fent les sessions d'anàlisi d'incidents de manera virtual, amb molt d'èxit. Aquest nou format permet augmentar el nombre de participants en el procés d'anàlisi causa-arrel i la participació de persones expertes externes a l'hospital, fins i tot de l'àmbit internacional”, valora la Dra. Carreras.

La Dra. Carreras també ha analitzat el programa de primera víctima, pensat en els pacients directament afectats per un incident de seguretat, mentre que la psicòloga clínica Sara Guila ha explicat com els incidents dins un àmbit sanitari afecten els professionals i Jose Andrés Rodríguez, cap de Premsa, com la institució en resulta perjudicada.  

Finalment, Eva Aurín, en el marc del Fórum d’Innovació de la Jornada, ha presentat el model d’innovació de l’hospital i diferents experiències d’èxit relacionades amb la seguretat dels pacients.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.