Nou tractament de primera línia per al càncer renal de cèl·lules clares metastàtic

Vall d'Hebron ha participat en un assaig clínic en fase III que pot suposar la incorporació d'un nou tractament estàndard de primera línia del tumor renal més comú.

18/09/2020

Una nova combinació d'immunoteràpia amb un inhibidor tirosina-cinasa (nivolumab-cabozantinib) s’ha demostrat més efectiu com a tractament de primera línia en pacients amb càncer renal de cèl·lules clares avançat o metastàtic que el sunitinib, el tractament estàndard fins al moment en què es va iniciar l'assaig. El nivolumab, un anticòs anti-PD1, en combinació amb el cabozantinib, un inhibidor tirosina-cinasa, ha mostrat resultats positius en l'estudi fase III CheckMate 9ER, que n’avaluava l’eficàcia i la seguretat en pacients diagnosticats de càncer renal de cèl·lules clares en fase avançada o metastàtica. Els resultats de l'estudi, en què ha tingut un paper destacat el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), que forma part del Campus Vall d'Hebron, poden suposar la incorporació d'un nou tractament de primera línia per a aquests pacients. Per això, aquest treball ha estat destacat a la sessió plenària del congrés de la Societat Europea d'Oncologia Mèdica (ESMO), l'organització professional líder en oncologia mèdica a escala europea, que aquest any se celebra de manera virtual a causa de la pandèmia de la Covid-19.

En el desenvolupament d'aquest estudi hi ha participat la Dra. Cristina Suárez, oncòloga mèdica a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i investigadora del Grup de Tumors Genitourinaris  del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO). “La importància d'aquest estudi és tal que suposarà la incorporació d'un nou tractament de primera línia per al càncer renal de cèl·lules clares”, explica la Dra. Cristina Suárez, i continua: “A més confirma el paper tan important que juguen les combinacions basades en immunoteràpia en el tractament de primera línia d'aquest tipus de tumors, un camí que ja s’ha explorat satisfactòriament en tres estudis independents anteriors”.

Millora en tots els paràmetres d'eficàcia

L'estudi, en què han participat un total de 651 pacients amb càncer renal de cèl·lules clares en estadi avançat o metastàtic que no havien rebut cap tractament sistèmic previ, va comparar l'eficàcia de la combinació de nivolumab i cabozantinib enfront del sunitinib, la teràpia estàndard de primera línia en el moment de començar aquest estudi.

L'objectiu principal va ser comparar la variació en el temps lliure de progressió de la malaltia, que va passar de 8,3 mesos en el tractament estàndard a 16,6 mesos en el braç de l'estudi que emprava nivolumab més cabozantinib, un fet que suposa una reducció en el risc de progressió del 50%.

També es va observar benefici en els objectius secundaris: disminució en el risc de mort del 40%, i una millora en la taxa de resposta confirmada al tractament, que va passar del 27,1% en el grup de tractament estàndard al 55,7% en el braç de l'estudi que feia servir la combinació de fàrmacs. “Una dada realment interessant, per descomptat a més de l'augment en la supervivència i el temps lliure de progressió de la malaltia, és que el 8% dels pacients tractats amb el nou tractament van presentar una resposta completa, davant del 4,2% observat en el tractament amb sunitinib. Aquesta dada, en el cas del càncer renal, és molt rellevant, ja que sabem per estudis previs que la magnitud de la resposta del tumor es relaciona amb la durada d'aquesta resposta i en última instància amb la supervivència del pacient”, remarca la Dra . Cristina Suárez.

Aquest nou tractament va mostrar, per tant, una millora significativa i evident en tots els paràmetres de valoració. “A més, també es va observar una millora en la qualitat de vida dels pacients tractats amb nivolumab més cabozantinib enfront dels que van rebre el tractament estàndard”, puntualitza la Dra. Cristina Suárez.

L'únic punt on el nou tractament no millora respecte del tractament estàndard és el relacionat amb els efectes adversos. El 61% dels pacients que van rebre el nou tractament van presentar algun tipus d’esdeveniment advers moderat relacionat amb la medicació, davant del 51% observat en els pacients que van seguir el tractament amb sunitinib. “Això és un efecte totalment esperable, ja que és raonable observar un nombre d'esdeveniments adversos més alt quan realitzes un tractament amb dos fàrmacs que quan només se n'utilitza un. No obstant això, aquest increment és molt petit i aquests esdeveniments secundaris han estat, en general, fàcilment manejables”, raona la Dra. Suárez.

“Per tot això, ens trobem davant un nou tractament de primera línia del càncer renal de cèl·lules clares avançat o metastàtic. Aquest tractament suposa una franca millora en la supervivència dels pacients acompanyat d'una millora en la seva qualitat de vida. Una vegada més queda demostrat que la immunoteràpia és el camí a seguir per avançar en el tractament d'aquest tipus de càncer renal”, conclou la Dra. Cristina Suárez.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.