La quarta edició del curs ECMOBARNA mostra la importància de l’ECMO per al tractament de la COVID-19

Un any més s’ha dut a terme el curs ECMOBARNA, on professionals que treballen amb el pacient crític reben formació en assistència amb ECMO (Oxigenació amb membrana extracorpòria).

22/10/2020

Aquest any, el curs ECMOBARNA 2020 s’ha desenvolupat íntegrament de manera virtual, a través d’una plataforma online d'última generació on s’han retransmès totes les sessions, com ara les taules amb els experts, els tallers virtuals, els vídeos demostratius o els casos clínics interactius. “En aquesta edició s’han inscrit més de 250 alumnes i tot ha funcionat extremadament bé. Quan fem formacions, ens hem d’adaptar a cada nou context i podem dir que tenim les eines adequades per fer-ho”, ha explicat el Dr. Jordi Riera, especialista del Servei de Medicina Intensiva de l'Hospital Universitari Vall d’Hebron i Director del Programa ECMO de l’Àrea General i investigador principal del grup de recerca en Shock, Disfunció Orgànica i Ressuscitació (SODIR) al Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR).

L’ECMO és una tècnica que es fa servir en pacients crítics que pateixen malalties molt greus respiratòries i/o cardíaques en les quals no n’hi ha prou amb el suport vital convencional. La màquina substitueix temporalment la funció del pulmó o cor i permet que els òrgans descansin, mentre la patologia de base es va curant. La màquina extreu la sang a través d’una cànula gruixuda localitzada en una vena de calibre gran, la mou mitjançant una bomba centrífuga perquè travessi l’oxigenador, on s’hi incorpora oxigen i es retira diòxid de carboni.

Un dels temes més destacats d’aquesta edició de l’ECMOBARNA ha estat el de l’aplicació de l’ECMO en els pacients afectats per la COVID-19. En aquest sentit, el Dr. Jordi Riera ha destacat que en pacients amb determinades característiques que pateixen aquesta malaltia, l’ECMO pot salvar vides: “Sobretot en pacients de COVID-19 que no tinguin una edat avançada ni malalties greus concomitants, l’ús d’ECMO per part d’un equip ben format i expert, evitant els possibles riscos associats de trombosi i sagnat, pot arribar a salvar a 6 de cada 10 pacients molt greus”. Com assenyala el Dr. Jordi Riera, l’aprenentatge sobre l’ús de l’ECMO en aquests pacients durant aquests mesos de pandèmia farà que es modifiquin aspectes importants dels algorismes assistencials. Altres temes tractats durant el curs han estat el suport renal en ECMO, l’anticoagulació i l’important paper que tenen els professionals d’infermeria, que són els encarregats de realitzar les cures.

Creixent ús de l’ECMO els darrers anys

L’ús de l’ECMO en el pacient crític ha augmentat notablement en els darrers anys com a conseqüència de millores tecnològiques i optimització de l’assistència del pacient durant el suport. “L’ECMO requereix de molta tècnica pel seu ús. Ens hem centrat en una formació amb una part teòrica breu i una part pràctica extensa, on hem ofert vídeos on es veu, per exemple, com fer una canulació, i on s’ha donat una comunicació bidireccional entre alumnes i ponents”, ha afegit el Jordi Riera.

Vall d’Hebron és un centre de referència en l’ús d’aquesta complexa tècnica. Per assegurar una assistència d’excel·lència cal comptar amb un programa ben organitzat, amb el material òptim i el personal suficient i format adequadament. Vall d’Hebron disposa del material per a una assistència segura i organitza cursos de formació que segueixen les recomanacions de la  Extracorporeal Life Support Organization (ELSO). El centre ofereix aquesta tècnica en el Servei de Cures Intensives Pediàtriques i en el Servei de Cures Intensives de l’Hospital General.

Recentment, un estudi liderat pel Servei de Medicina Intensiva de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, en col·laboració amb el Servei de Cirurgia Cardíaca, mostra que el suport amb ECMO és efectiu en pacients amb COVID-19 greu. Els resultats d’aquest treball es publiquen a la revista Critical Care Explorations.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.