El Dr. Ferran Pellisé, primer cirurgià europeu nomenat Secretari de l'Scoliosis Research Society

El Dr. Ferran Pellisé és cap de la Unitat de Raquis de l’Hospital Vall d’Hebron i cap de la Unitat de Recerca en Columna Vertebral del VHIR.

26/10/2020

El Dr. Ferran Pellisé, cap de la Unitat de Raquis del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l'Hospital Universitari Vall d’Hebron i cap de la Unitat de Recerca en Columna Vertebral del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), compta amb més de 25 anys de completa dedicació al tractament quirúrgic de les patologies de columna vertebral i, en particular, a l'escoliosi i altres deformitats.

L'Scoliosis Research Society (SRS), fundada el 1966 a Winsconsin (EUA), va néixer amb la voluntat de concentrar-se específicament en l'estudi de l'escoliosi i la seva cirurgia, considerada de màxima complexitat. La societat, que a l'origen reunia principalment especialistes nord-americans, va anar ampliant el seu àmbit integrant metges d'altres parts del món fins que des de fa uns 20 anys ha aconseguit una personalitat global. L'esperit d'aquesta societat mèdica és assegurar l'excel·lència i l'experiència de tots els seus membres, amb la qual cosa el procés d'admissió dura 3 anys, en què es requereix realitzar un volum significatiu d'intervencions el resultat de les quals i les possibles complicacions cal reportar abans de poder ser admès. El resultat d'aquest selectiu procés és que la societat reuneix els especialistes més experts del món.

El Dr. Ferran Pellisé és membre actiu des de fa 12 anys, i el 2018 se'l va convidar a formar part del Board of Directors com a conseller (Director at Large). Fins llavors, només dos professionals de l'Estat -el Dr. Francisco Sánchez Pérez Grueso, de l'Hospital Universitari La Paz de Madrid i el Dr. Hani H. Mhaidli de l'Hospital Universitari de Gran Canària Dr. Negrín- havien format part del consell. I no ha estat fins ara, amb el nomenament com a secretari, que un especialista europeu, i per primera vegada no nord-americà, ocupa aquesta posició i forma part del comitè executiu d'aquesta societat, la missió de la qual és dedicar-se a la cura òptima dels pacients amb deformitats espinals.

A més de per ser considerat un referent en el tractament quirúrgic de l'escoliosi i deformitat de columna infantil i d'adult a l’Estat i a nivell internacional, ha estat clau per a la seva elecció la seva iniciativa com a fundador del European Spine Study Group (ESSG), que el Dr. Ferran Pellisé va crear juntament amb altres especialistes el 2010, amb seu al Vall Hebron Institut de Recerca (VHIR). La seva visió va ser la de reunir un grup selectiu de cirurgians europeus de deformitats de la columna, membres també de la SRS, per desenvolupar una base de dades integral, prospectiva, multicèntrica, europea -i internacional- sobre deformitats de la columna en adults, amb la finalitat d'avaluar els resultats clínics dels pacients en tractament conservador o quirúrgic.

En aquest grup es va integrar als especialistes europeus de més talent quirúrgic -d'altra banda, majoritàriament situats en centres hospitalaris del sud d'Europa-, com són l’Acibadem University Maslak Hospital d'Istanbul; l'Hospital Universitari Pellegrin de Bordeus; l'Hospital Universitari La Paz de Madrid; i l'Hospital Universitari Vall d’Hebron; juntament amb la Schultness Klinik de Zurich. Cal esmentar a més, que l'activitat quirúrgica d'aquests cinc centres junts ha permès crear una base de dades d'igual dimensió que la generada pels 17 centres més actius d'Amèrica del Nord, entre els quals es troben referències d'hospitals universitaris tan importants com el University of Califòrnia Hospital a San Francisco, el Duke University Hospital, el University of Kansas Hospital o l'Hospital for Special Surgery Nova York, entre altres. Avui dia els acords entre tots dos grups i la combinació d'aquestes dues bases de dades lideren la recerca i els avanços en el tractament quirúrgic de les deformitats espinals de l'adult a nivell mundial.

L'enorme quantitat d'informació reunida de pacients abans, durant i després de les intervencions permet aplicar solucions d'intel·ligència artificial i algorismes per disposar d'un coneixement molt més precís sobre les cirurgies, fins i tot abans de les intervencions. És important assenyalar que un nombre molt important d'aquests pacients, que cedeixen les seves dades mitjançant un consentiment ex profeso, sovint decideixen donar seguiment a la seva participació en els estudis durant anys. Totes aquestes dades permeten conèixer l'origen de les possibles complicacions i la seva prevenció; i en definitiva, millorar el resultat d'unes cirurgies de màxima complexitat practicades sovint en persones fràgils, d'edats avançades.

Share it:

Related news

Related professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.