En època de pandèmia, la Unitat d’Ictus de Vall d’Hebron incorpora la tecnologia per seguir donant la millor atenció

Avui és el Dia Mundial de l’Ictus. Després de l’alta hospitalària, el 90 % d’aquests pacients de l’Hospital fan el seguiment de la malaltia a través de l’app Farmalarm, desenvolupada per Vall d’Hebron.

29/10/2020

La Unitat d’Ictus de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron ha incrementat l’ús de les tecnologies per atendre amb total seguretat i qualitat els pacients d’ictus durant l’època de pandèmia. Concretament, ha intensificat l’ús de l’aplicació Farmalarm, desenvolupada al Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) l’any 2015 amb la participació de pacients. Tant és així, que aquest 2020 un total de 626 pacients rebran seguiment clínic mitjançant aquesta app, que permet fer el seguiment mèdic dels pacients que han patit un ictus i tornen a casa seva.

Farmalarm facilita una supervisió personalitzada i continuada en relació amb el compliment de la pauta mèdica i el control dels factors de risc vascular per a pacients que han patit ictus. A tall d’exemple, amb aquesta aplicació s’ha aconseguit que el 83 % dels pacients tinguin una bona o molt bona adherència els tractaments farmacològics, un 88 % ha canviat els seus hàbits de vida cap a uns de més saludables i tres de cada quatre tenen un control bo o molt bo dels seus factors de risc cardiovascular.

“L’app Farmalarm presenta un altre avantatge que avui dia és clau per al sistema de Salut: permet descarregar la pressió de l’Atenció Primària, que és la primera línia de lluita enfront de la COVID-19 i que actualment es troba tensionada davant de l’augment de casos”, explica el Dr. Carlos Molina, cap de la Unitat d’Ictus. L’avantatge és que els pacients, des de casa, poden contactar en qualsevol moment amb els professionals de la Unitat d’Ictus mitjançant el xat de l’aplicació, i en menys de 24 hores reben resposta. D’aquesta manera, no necessiten dirigir-se amb tanta freqüència a l’Atenció Primària perquè ja reben l’atenció personalitzada de manera telemàtica. A més, Farmalarm permet generar un informe sobre l’estat del pacient que s’envia directament al metge d’Atenció Primària, de manera que quan el pacient té visita al CAP, el professional ja té tota la informació i la visita pot ser de més qualitat i més centrada en les necessitats del pacient.

L’app també ofereix als pacients documentació, enquestes i formació sobre la malaltia, i amb tot plegat s’aconsegueix reduir al mínim els factors de risc com ara errors en la medicació, es pren consciència de portar una vida i alimentació saludables i s’accedeix a una atenció integral centrada en el pacient.

Quan el pacient encara es troba ingressat, la Unitat d’Ictus també ha fet esforços per vetllar pel seu benestar en un context en què, a causa de la COVID-19, Vall d’Hebron ha restringit les visites a l'Hospital. Concretament, ha posat en marxa videoconferències amb els familiars. Es tracta d’una iniciativa, promoguda per l’equip d’Infermeria i auxiliars de la Unitat d’Ictus, que busca el contacte diari de la persona que es recupera d’un ictus amb els seus éssers estimats i que també es porta a terme amb pacients que pateixen epilèpsia o demències.

Com explica el Dr. Carlos Molina, “a la primera onada vam aprendre a ser més eficients en la millora contínua de l’atenció i cures centrades en el pacient, intentant millorar l’experiència del pacient al llarg de tot el procés d’ictus”. En aquest sentit, a l’Hospital es van implementar circuits segurs per a pacients amb ictus i es van aconseguir reduir els temps per als tractaments. “En aquesta segona onada estem encara més preparats, sent cada cop més proactius i donant suport a l’Atenció Primària. A més, estem accelerant el desplegament de solucions digitals, com ara Farmalarm, que ens acosten als ciutadans i milloren la seva atenció, tenint sempre en compte les seves necessitats i expectatives”, conclou el Dr. Carlos Molina.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.