L’Associació Espanyola de Cirurgians concedeix una beca a la Dra. Cristina Dopazo per a projectes multicèntrics de recerca

La beca ha estat atorgada pel treball Aplicabilitat del Trasplantament Hepàtic al Colangiocarcinoma Perihiliar Irresecable. Potencials Biomarcadors Pronòstics. Estudi Multicèntric.

10/11/2020

La doctora Cristina Dopazo Taboada, cirurgiana adjunta del Servei de Cirurgia Hepatobiliar (HBP) i Trasplantaments de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, ha estat recentment guardonada amb una beca per a projectes multicèntrics de recerca, atorgada per l’Associació Espanyola de Cirurgians (AEC) amb un import total de 10.000 €, pel treball Aplicabilitat del Trasplantament Hepàtic al Colangiocarcinoma Perihiliar Irresecable. Potencials Biomarcadors Pronòstics. Estudi Multicèntric.

L’AEC es defineix com una societat científica sense ànim de lucre, que té com a objectiu contribuir al progrés de la cirurgia en tots els seus aspectes, promovent la formació. Així com el desenvolupament i el perfeccionament professional dels cirurgians, procurant la millor qualitat en l’assistència als pacients i fomentant la docència i la recerca, amb projectes d’alt prestigi com el concedit a la Dra. Dopazo.

Gràcies a aquesta beca, la doctora tindrà l’oportunitat de validar els resultats extrets a partir del protocol assistencial basat en un tractament neoadjuvant de químio-radioteràpia seguit de trasplantament hepàtic per a tractar pacients amb colangiocarcinoma perihiliar irresecable sense metàstasis ganglionars ni a distància, que els centres de trasplantament hepàtic a Catalunya, és a dir, l’Hospital Clínic, l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, van establir l’any 2007. De fet, la mateixa doctora assenyala que “donats els bons resultats obtinguts amb un petit grup de pacients, la idea és comprovar aquests resultats en una cohort més gran dins d’un estudi prospectiu i multicèntric en el qual participen diversos grups de trasplantament hepàtic en l’àmbit nacional”.

Un altre punt diferencial del nostre estudi és la inclusió de l’anàlisi del perfil molecular del colangiocarcinoma a la peça d’explantament, gràcies a la col·laboració de la Dra. Helena Verdaguer, metge oncòloga del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), i del mateix VHIO. Això permetrà identificar mutacions diana que permetin correlacionar el tumor amb un comportament biològic més o menys favorable amb implicacions pronòstiques a llarg termini”, afegeix Cristina Dopazo.

La investigació, que espera obtenir resultats en els pròxims cinc anys, pretén demostrar que, en un grup seleccionat de pacients diagnosticats de colangiocarcinoma perihiliar irresecable, el tractament combinat de químio-radioteràpia i trasplantament hepàtic pot prolongar la supervivència a llarg termini, en comparació amb els resultats actuals que s’aconsegueixen amb el tractament sistèmic pal·liatiu. A més, la doctora explica que “l’anàlisi dels biomarcadors ajudarà a un coneixement més profund d’aquest tipus de tumor i una millor selecció dels pacients”.

La Dra. Dopazo reconeix la dificultat que suposa aconseguir una beca com aquesta. “Estic molt il·lusionada, ja que suposa un reconeixement al treball que estem realitzant els diferents grups involucrats i un impuls més per tal de seguir avançant en la recerca”.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.