El projecte “Lectura fàcil” de Vall d’Hebron involucra els pacients per generar documents sanitaris comprensibles per a tothom

El projecte de “Lectura fàcil” de documents sanitaris i/o organitzatius de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron és una forma de participació ciutadana per generar documents que siguin comprensibles per a tothom. Vall d’Hebron és el primer hospital català en posar en marxa un projecte d’aquestes característiques.

24/11/2020

Aquest mes de novembre ha tingut lloc la primera reunió de la Comissió de Lectura fàcil impulsada des de la Coordinació d’Atenció Ciutadana de Vall d’Hebron i que compta amb la participació de representants d'associacions de pacients, organitzacions veïnals i membres d’Atenció Ciutadana, a més d’una persona de l’equip assistencial que ha participat en l’elaboració del document. Aquesta Comissió, que es reunirà un cop al mes, valora la comprensió, el disseny i claredat dels documents sanitaris i/o organitzatius de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, per contribuir a millorar la qualitat i comprensió dels documents amb les aportacions dels i les pacients. Gràcies a la perspectiva dels i les pacients, es poden identificar aspectes que hagin pogut passar-se per alt i destacar-ne aquells que les persones destinatàries consideren primordials per tenir cura de la seva malaltia. Les persones que integren la Comissió col·laboren amb l’equip assistencial en l’edició de documents informatius, considerant aspectes com la utilització d’un llenguatge comprensible i inclusiu, sense terminologia sanitària ni tecnicismes i reforçat amb imatges aclaridores. Per tant, els i les pacients fan una valoració en relació amb l’excés de tecnicismes, la sintaxi complexa, la presentació del document i la seva adequació a la població a la que va dirigit. La Comissió es renovarà anualment perquè totes les associacions de pacients puguin participar-hi i les organitzacions veïnals puguin variar el seu representant.

Aquesta iniciativa neix dins del pla estratègic d’Atenció Ciutadana de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. Ana Martí, coordinadora d’Atenció Ciutadana, explica que els pacients ajuden a validar continguts sanitaris, com les guies de les diferents patologies o documents de recomanacions, per aconseguir que la informació sigui comprensible per a tothom. “En la Comissió participen associacions de pacients i representants dels consells de Salut de Nou Barris, Horta i Sant Andreu”, explica Ana Martí. “Obrir la participació a la ciutadania és un element clau que impulsa la millora l’experiència del pacient i la qualitat en l’assistència tècnica i humana que donem als i les nostres pacients”, afegeix l’Ana Martí. Per la seva banda, Gloria Gálvez, cap de la Unitat d’Atenció Ciutadana de l’Hospital General, comenta que aquest esforç conjunt amb els pacients reporta beneficis assistencials, com ara el fet que una informació més clara i comprensible afavorirà una millor adherència terapèutica i, per tant, major eficiència del nostre sistema de salut. “Gràcies a aquesta iniciativa, el pacient s’apodera i enforteix els seus drets, adquirint un rol actiu respecte de la gestió de la seva salut, col·laborant amb l’equip assistencial per a què els missatges dirigits a ells i elles siguin clars i entenedors”.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.