Vall d’Hebron participa en un estudi comparatiu a nivell europeu de polítiques de desenvolupament sostenible

Les mesures que duu a terme l’Hospital Universitari Vall d’Hebron en tres fronts prioritaris (estalvi d’aigua, consum energètic i gestió de residus) tenen un impacte notable i contribueixen a reduir en gran mesura la petja ambiental del centre.

29/01/2021

Vall d’Hebron forma part de l'European University Hospital Alliance (EUHA), on els hospitals més importants d'Europa posen en comú experiències innovadores i models de gestió. Aquesta aliança té l’objectiu de reforçar la comunicació entre els hospitals universitaris, compartir bones pràctiques i debatre qüestions per enfortir els sistemes sanitaris europeus. Tres dels hospitals que pertanyen a l’EUHA han participat en un estudi conjunt sobre les accions mediambientals que es duen a terme en aquests centres. A banda de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, han format part de l’estudi el neerlandès Erasmus MC Hospital i l’hospital suec Karolinska. També s’han inclòs dades del National Health System of England.

Vall d’Hebron implementa des de fa anys una política de desenvolupament sostenible que es coordina des de la Comissió de Medi Ambient, formada per representants dels diversos professionals de l'hospital. Aquesta comissió centra els seus esforços en tres temes prioritaris per a l’hospital, com són l’aigua, l’energia i la gestió de residus. Les mesures dutes a terme a Vall d’Hebron en aquests àmbits han tingut un impacte notable, en particular per ajudar a reduir la petja ambiental de l'hospital.

Gràcies a les polítiques introduïdes i a la conscienciació dels professionals de l’hospital, que han rebut formacions en gestió de residus, s’ha reduït la producció de residus i s’ha donat un impuls important al reciclatge de paper, plàstic, vidre, bateries, tòner, residus elèctrics, restes de construcció, metall i el mobiliari obsolet. Pel que fa a la gestió d’energia i aigua, entre altres mesures, s’han instal·lat sensors per impedir que els llums estiguin encesos sense motiu i s’han instal·lat sistemes a les aixetes que eviten el malbaratament d’aigua.  

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.