Vall d’Hebron, amb el Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència

El Campus Vall d’Hebron està compromès a garantir la igualtat i impulsar el lideratge femení. Coincidint amb el Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència, repassem les iniciatives del Campus per vetllar per la igualtat.

11/02/2021

Menys del 30% del conjunt d’investigadors a nivell mundial son dones. L'ONU dedica l’11 de febrer al Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència, per promoure la igualtat i l’empoderament de les dones i nenes en aquest sector. Aquesta jornada posa el focus en la reivindicació de l’accés i la participació de la dona en l’educació, la ciència i la tecnologia, incloent-hi la promoció de la igualtat d’accés de la dona a la plena ocupació i eliminant tota mena de discriminació contra les dones.

Dels més de 8.000 professionals que conformen l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, el 73% son dones. A totes les professions, la presència femenina és superior: metgesses, infermeres, altres professionals sanitaris, residents i professionals de gestió i serveis son majoria. Les dones ocupen a l’Hospital gairebé el 62% de les posicions directives (Direccions, subdireccions i caps d’Unitat).

Vall d'Hebron està compromès a garantir la igualtat de gènere en tots els seus àmbits d'acció i potenciar el lideratge femení. Un exemple és el programa Women In Science, en el que participen conjuntament el Campus Vall d'Hebron i l'IRBLleida. Amb aquest programa, es busca garantir l’equitat de gènere, promoure l’empoderament de la dona i fer visible el paper essencial de les dones en la ciència per construir una societat més justa. Enguany, Vall d'Hebron et convida al visionat online del documental Picture a Scientist que estarà disponible des del dijous 11 de febrer fins al diumenge 28 de febrer. Aquí es pot veure un avanç.   Picture a Scientist explica les experiències de tres dones, la biòloga Nancy Hopkins, la química Raychelle Burks i la geòloga Jane Willenbring en el món de la investigació. A través de les seves històries, les tres investigadores condueixen als espectadors a un viatge profund que va des del menyspreu a la discriminació. Al llarg del camí, ens trobem amb diferents professionals que ofereixen noves perspectives sobre com fer la ciència mateixa més diversa, equitativa i oberta a tothom.

El compromís amb la promoció de la dona en la ciència queda palès també amb la participació del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) en la redacció del document “Women’s Advancement and Leadership in the Biomedical Research Centres of Catalonia II”, un monogràfic liderat per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) que promou la igualtat de gènere en els centres de recerca catalans per tal d’assolir l’excel·lència científica. A finals de 2019, el VHIR es va comprometre juntament amb altres 18 centres i instituts de recerca en salut a lluitar contra la discriminació envers les dones en aquest camp signant la Carta de compromís per a la igualtat de gènere, coneguda com a Carta d’Hipàtia. S’espera que aquesta carta serveixi com a eina que ajudi a la cooperació i l’aprenentatge mutu perquè les institucions portin a terme accions en favor de l’avanç de les dones en la recerca biomèdica a Catalunya.

D'altra banda, cal destacar que en el Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) gairebé el 60% de les investigadores principals són dones i el 50% són líders de grup. El 2019 els projectes liderats per investigadores van aconseguir un 55% de totes les beques competitives concedides al VHIO. A més, les publicacions en les que les investigadores són primeres o últimes signants o ‘corresponding autor’ és de gairebé el 70% del total de publicacions del centre i, d’aquestes, més del 80% són publicacions en el primer quartil.

A més, el Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) promou polítiques actives per assolir la igualtat efectiva entre dones i homes en qualsevol àmbit de la institució. El VHIR disposa d’un Pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones per garantir la igualtat d’oportunitats i contribuir al desenvolupament d’una societat més justa. Per la seva banda, el Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) compta amb un Comitè d’Igualtat encarregat d’implementar les accions necessàries per vetllar per la igualtat entre homes i dones.

Share it:

Noticias relacionadas

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.