Vall d’Hebron crea la Unitat d’Atenció a les Violències vers la Infància i l’Adolescència

La Unitat està formada per professionals del Servei de Pediatria, del Servei de Psiquiatria i de la Unitat de Treball Social i pretén donar resposta a les necessitats pròpies de les situacions de violència vers la infància i l’adolescència des d’una perspectiva mèdica, psicològica i social.

02/03/2021

El Departament de Salut i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (DGAIA), ha desenvolupat un Protocol d’actuació davant de maltractaments en la infància i l’adolescència en l’àmbit de la salut. En aquest protocol s’especifica la creació d’uns equips multidisciplinaris referents en l’atenció a les violències distribuïts per tot el territori català. Així, des de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron s’ha creat la Unitat d’Atenció a les Violències vers la Infància i l’Adolescència (Equip EMMA), que és el dispositiu referent d’atenció a les violències a nens, nenes i adolescents de tota l’àrea de Barcelona ciutat. Dona atenció des de les noves Consultes Externes pediàtriques inaugurades el passat mes de desembre.

La violència viscuda durant la infància és un problema greu de salut pública i una violació dels drets humans que pot tenir importants conseqüències per a la salut al llarg de la vida (OMS, 2017), tant a nivell físic, psicològic, com en les repercussions socials.

L’Equip EMMA, format per professionals del Servei de Pediatria, del Servei de Psiquiatria i de la Unitat de Treball Social, dona resposta a les necessitats pròpies de les situacions de violència vers la infància i l’adolescència des d’una perspectiva mèdica, psicològica i social. Aborda totes les tipologies de violència: la violència física (afecta 1 de cada 10 infants), sexual (1 de cada 5), emocional/psicològica (3 de cada 10), per negligència (la més freqüent) i l’exposició a violència de gènere, entre d’altres. En aquest sentit, el projecte compta amb professionals referents de cada especialitat pediàtrica per, segons el tipus de violència, realitzar un abordatge més específic. A més, l’equip ha integrat una ginecòloga especialista en infància i adolescència per a l'avaluació mèdica i el seguiment en els casos necessaris.

Els objectius principals del projecte són millorar la sensibilització i la detecció de les violències vers la infància i l’adolescència, així com oferir un tractament mèdic, psicològic i social tant als nens, nenes i adolescents com a les seves famílies cuidadores. L’equip, en funcionament des de fa quatre mesos, treballa de manera coordinada amb la DGAIA, el territori i la resta d’institucions implicades en aquests casos, integrant la perspectiva de l’infant i de l’adolescent, així com la perspectiva de gènere, disminuint la victimització secundària i potenciant la recuperació d’aquests nens, nenes i adolescents.

Com explica la Dra. Anna Fàbregas, del Servei de Pediatria de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i coordinadora de la Unitat, "les violències vers la infància i l'adolescència són un fenomen sovint invisibilitzat, especialment en aquest temps de pandèmia. La creació d'aquests equips ajuda a la sensibilització, detecció i abordatge multidisciplinari d'aquestes situacions tan complexes". La violència sexual és especialment crítica quan les víctimes són nens, nenes i adolescents, ja que com assegura Mireia Forner, psicòloga clínica del Servei de Psiquiatria de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, “poden presentar seqüeles en la salut mental a curt, mitjà i llarg termini”. Per això, “és important oferir a aquests infants, adolescents i a les seves famílies cuidadores tractaments psicològics basats en les guies de pràctica clínica internacionals com la teràpia cognitivo-conductual centrada en el trauma des de la xarxa de salut pública".

En diferents països d’Europa i als Estats Units fa anys que existeix el model de les Cases dels Infants (Barnahus) o dels Child Advocacy Centers, que permeten atendre els nens, nenes i adolescents víctimes de violència en un espai acollidor per part de professionals amb especialització i coordinació, evitant que l’infant o l’adolescent hagi d’explicar els fets viscuts en diferents ocasions i a múltiples professionals, reduint, per tant, la victimització secundària. D’aquesta manera, aquest model posa èmfasi en l’interès superior del o de la menor. A Catalunya, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va inaugurar l’estiu passat un projecte pilot de les Cases dels Infants a la ciutat de Tarragona.

L’Equip EMMA planteja la seva actuació basant-se en el model de les Cases dels Infants (Barnahus) i l’equip treballa per realitzar la intervenció el màxim de coordinadament amb els diferents dispositius que intervenen en les situacions de violència (Afers Socials, Interior, Justícia, Educació i Salut). A més a més, pel que fa a la vessant de la protecció, des de la seva posada en marxa l’equip compta amb professionals referents de la DGAIA per a Barcelona ciutat per treballar conjuntament cas a cas. Giuliana Rios, treballadora social sanitària de Vall d’Hebron, afirma que “és un projecte que respon a un canvi de perspectiva centrat en els nens, nenes i adolescents, les seves necessitats i les de la seva família cuidadora; oferint una atenció integral per part d'un equip multidisciplinari i en coordinació amb tots els departaments i dispositius de territori".

L’Equip EMMA també sensibilitza i forma professionals, no únicament de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, sinó també de la seva àrea de referència, per tal de crear una xarxa de treball coordinada, element imprescindible en l’atenció a aquests casos.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.