Vall d’Hebron practica una ablació a una arítmia ventricular amb una tècnica innovadora que fusiona imatges anatòmiques i elèctriques del pacient

Gràcies a la feina conjunta de cardiòlegs, oncòlegs radioteràpics i físics, s’ha aconseguit ubicar amb una extrema precisió la zona a irradiar, fusionant a través d’un nou software les imatges anatòmiques i elèctriques del pacient.

03/03/2021

A l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, un pacient amb una cardiopatia hipertròfica que pateix una arítmia ventricular ha rebut una ablació amb radioteràpia, amb la gran novetat que la zona a tractar s’ha pogut determinar amb extrema precisió mitjançant la fusió de les imatges anatòmiques i elèctriques del pacient. “Les arítmies se solen cremar amb catèters d’ablació (ablació per radiofreqüència)”, explica la Dra. Nuria Rivas, de la Unitat d’Arítmies del Servei de Cardiologia. “En el cas d’aquest pacient, l’arítmia estava localitzada en el mesocardi i no s’arribava amb aquesta tècnica. Primer vam fer un mapa electro-anatòmic amb sistema de navegació que defineix el circuit de la arítmia, per localitzar el punt exacte. Aquesta informació la fusionem amb el TAC que tenim i obtenim una imatge 3D que compartim amb l’equip de radioteràpia per comparar-la amb el TAC que ells han dut a terme”, prossegueix la Dra. Rivas. Amb el software ADAs 3D es combinen aquestes informacions (les imatges de radiologia (el TAC) amb el sistema de navegació (mapa electro-anatòmic) que permet localitzar l’arítmia) i es defineix exactament el lloc precís on irradiar i la dosi correcta de radiació, per evitar lesions en altres teixits. La radiació s’aplica amb precisió mil·limètrica gràcies a l’accelerador TrueBeam per a radiocirurgia i el tractament té una durada d’uns 10-15 minuts.

La intervenció ha estat possible gràcies al treball conjunt de cardiòlegs, que són els que indiquen la zona a tractar, radioterapeutes que obtenen imatges de gran precisió i apliquen la tècnica de radioteràpia esterereotàxica, i físics, que dissenyen la tècnica que indica per on ha d’entrar la radiació. “La radioteràpia estereotàxica empra imatges tridimensionals per dirigir amb gran precisió altes dosis de radiació a la zona a tractar. Gràcies a la fusió del mapa electro-anatòmic i el nostre TAC 4D, vam poder dissenyar amb precisió el volum a ablacionar”, explica la Dra. Victoria Reyes, del Servei d'Oncologia Radioteràpica. “Poder treballar conjuntament amb cardiòlegs ha estat molt enriquidor per totes dues parts i la dedicació de setmanes per preparar aquesta intervenció ha tingut molt bon resultat en el pacient”, conclou la Dra. Reyes.

En els pacients que pateixen una arítmia ventricular, cal arribar a la zona de la arítmia per tractar-la. Aquests zones se solen cremar amb catèters d’ablació per radiofreqüència. Però el cor està movent-se contínuament i, per tant, s’ha de calcular molt bé l’àrea del miocardi que es vol sotmetre a irradiació. La radioteràpia estereotàxica es val d’imatges de gran precisió i s’utilitza habitualment per tractar tumors. Normalment la tècnica s’usa per tractar lesions no malignes, com ara neurinomes de l’acústic o malformacions arteriovenoses cerebrals però, en molt poques ocasions, s’ha emprat per a tractar una patologia cardíaca com les  arítmies ventriculars.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.