Vall d’Hebron posa en marxa SIMOONS, una plataforma de simulació virtual per formar professionals sanitaris

L’objectiu és treballar les habilitats no tècniques de forma multidisciplinària,  a través de comunicació directa mitjançant la veu, la connexió remota de cada participant i que el docent pugui conduir el desenvolupament de l’activitat segons les decisions dels participants.

09/03/2021

SIMOONS (SerIous gaMe per a la formaciÓ OnliNe amb Simulació) és una iniciativa pensada per a la formació en línia dels professionals sanitaris a través de la simulació virtual, amb l’objectiu de formar-los en habilitats no tècniques. Ja s’han llançat els dos primer mòduls, un escenari d’un pacient amb COVID-19 que es troba en el Servei d’Urgències, i un segon d’arítmies. A dia d’avui, el número de professionals que ja s´han format utilitzant aquesta eina és de més d’un centenar, entre metges residents i infermeria.

El Vall d’Hebron Centre de Simulació Clínica Avançada ha començat enguany a aplicar els serious games a la docència per a la formació en línia de professionals de la salut, en concret amb la creació de SIMOONS (SerIous gaMe per a la formaciÓ OnliNe amb Simulació). La primera activitat formativa que s’ha llançat (de les deu que composaran el programa) és un escenari virtual que mostra un box del Servei d’Urgències on els participants han de tractar un pacient amb sospita de pneumònia per COVID-19 i està pensat per treballar en equip les habilitats no tècniques de metges residents i professionals d’infermeria. També serveix per assajar l’ús correcte d’Equip de Protecció Individual (EPI), ja que per començar la sessió formativa han de triar l’EPI més apropiat. Els professionals poden parlar amb el pacient i entre ells així com decidir les tècniques per tractar-lo, que anirà evolucionant segons les accions que decideixin. En tot moment, hi ha dos docents controlant la sessió formativa. Els serious games són activitats formatives que desenvolupen competències amb l’experiència immersiva com a vehicle principal d'aprenentatge. Les metodologies virtuals ofereixen l'oportunitat de replicar i ampliar l’entorn d'aprenentatge, donant suport a la participació d’equips multidisciplinaris que accedeixen a la simulació virtual a través de la xarxa i atenen un cas clínic com si estiguessin en un espai real.

Un dels objectius de Vall d’Hebron és potenciar la simulació com a estratègia docent, per tal de garantir els objectius d’aprenentatge establerts. Amb la simulació, es treballa la formació tant en habilitats tècniques (les pròpies de la professió) com les no tècniques; exemple d’aquestes competències transversals són el lideratge, la comunicació, el treball en equip o la presa de decisions. Des de Vall d’Hebron es considera important que les habilitats no tècniques formin part del programa formatiu dels professionals. Per aquest motiu, l’any passat es va dissenyar el programa eTEAMS (Entrenament en Treball en Equip en l’Assistència Multidisciplinària mitjançant Simulació en Salut) amb l’objectiu de formar metges residents i professional d’infermeria en aquestes habilitats no tècniques. “Amb l’arribada de la COVID-19”, explica el Dr. Jordi Bañeras, coordinador del Vall Hebron Centre de Simulació Avançada, “la formació presencial va quedar molt limitada. Per no haver d’interrompre aquest programa, vam decidir desenvolupar serious games, que donessin resposta a aquesta necessitat”. Segons explica el Dr. Jordi Bañeras, els escenaris de simulació impliquen una aproximació en tres blocs: “En primer lloc es fa un briefing on es crea un espai de confiança, es defineixen els rols, s’exposen els objectius d’aprenentatge i es descriu el cas a tractar. Després, els participants accedeixen a l’escenari de simulació pròpiament dit on han d’atendre el cas clínic. I, finalment, un debriefing on, mitjançant una conversa reflexiva, s’acaba fixant l’aprenentatge”.

 

Un disseny obert a moltes possibilitats

Una de les particularitats del disseny SIMOONS és la seva flexibilitat. L’equip de professionals de Vall d’Hebron Centre de Simulació Clínica Avançada (tots ells professionals que fan assistència) són els que dissenyen el contingut de cada activitat formativa. Entre els valors més rellevants d’aquestes activitats destaquen la multidisciplinarietat,  la possibilitat de comunicació directa mitjançant la veu, la connexió remota de cada participant i que el docent pugui conduir el desenvolupament de l’activitat segons les decisions dels participants.Laura Millán, infermera de l’Equip d’Accessos Venosos i coordinadora de SIMOONS, explica que “la idea va néixer de la necessitat de desenvolupar simulació de manera no presencial i que donés resposta a diferents necessitats formatives. Tot el que es pot fer en la formació presencial està pensat per poder fer-se també amb SIMOONS. Fins i tot aquesta formació ha aconseguit transmetre quelcom tan essencial com les emocions del pacient”.

Per la seva banda, la Dra. Mònica Rodríguez, Directora de Docència de Vall d’Hebron, destaca el fet que la simulació és entesa a Vall d’Hebron com un dels pilars de la formació pels professionals de la salut. “La simulació és fonamental no només per incorporar coneixements, sinó també per facilitar la seva transferència a la pràctica clínica i contribuir a la seguretat tant dels pacients com dels professionals. Gràcies a eines com SIMOONS, hem pogut continuar fent servir la simulació malgrat el context de pandèmia”.

El Vall d’Hebron Centre de Simulació Clínica Avançada creix any rere any, adaptant-se sempre a allò que requereix l’activitat docent avui en dia. Està integrat a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, és un dels pilars de la Direcció de Docència de l’Hospital i dóna servei d’una manera transversal a la institució. Els seus professionals treballen per facilitar les activitats assistencials, docents, de recerca i innovació relacionades amb la simulació que puguin tenir un impacte directe en la millora de la qualitat assistencial i la seguretat dels pacients, així com per potenciar la metodologia docent innovadora relacionada amb simulació.

Aquí es pot veure un vídeo que mostra una simulació completa de Simoons:

Share it:
Professionals relacionats

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.