L’hospital Infantil Vall d’Hebron millora l’ambientació de la segona planta amb la col·laboració de l’associació “En tus zapatos”

Com a part de la col·laboració entre  Vall d’Hebron i “En tus zapatos”, la segona planta d’hospitalització de l’Hospital Infantil Vall d’Hebron, on hi conviuen les especialitats de Nefrologia, Cardiologia, Hepatologia, Trasplantaments i la Unitat de Diàlisi Pediàtrica, s’ha ambientat amb la col·locació de vinils que tenen com a tema els parcs naturals d’Amèrica del Nord.

11/03/2021

Gràcies a l’associació “En tus zapatos, s’han decorat i millorat les zones comunes que fan servir les famílies dels pacients, com sales d’espera o sales de jocs, la planta  d'hospitalització, les sales d’hemodiàlisi i de diàlisi peritoneal i els passadissos de la segona planta de l’Hospital Infantil.  El projecte ha consistit en humanitzar aquests espais amb la col·locació d’uns vinils que tenen com a tema els parcs naturals d’Amèrica del Nord. “El fet de tenir un espai més amable per a nens i famílies ens ajuda a millorar l’experiència dels nostres pacients i de la família durant l’hospitalització”,  explica Teresa Eixarch, cap d'infermeria de la Unitat de Nefrologia Pediàtrica.

“Gràcies a aquest projecte, l’experiència de l’ingrés hospitalari es torna un pel més positiva pels nens i redueix la càrrega emocional en afavorir que en l’espai hospitalari hi hagi un entorn més familiar i humanitzat”,  comenta la Dra. Gema Ariceta, cap de Servei de Nefrologia Pediàtrica. “Hem de pensar en la importància que adquireixen aquest tipus de iniciatives perquè en serveis com el nostre tractem casos de transplantaments d’òrgan sòlid, però sobretot pacients complexos en nefrologia, hepatologia o cardiologia, un conjunt de malalties greus que tenen un gran impacte en la vida del nen i de les seves famílies. Molt sovint es tracta de nens de molt poca edat i, per tant, un entorn positiu marca una gran diferència en la qualitat de les seves cures”.

 “En tus zapatos” busca millorar la qualitat de vida dels pacients, aconseguir que l’entorn hospitalari sigui més amable i treballa en l’acompanyament a les famílies. La col·laboració entre aquesta associació i Vall d’Hebron va arrencar a finals de 2019, quan es va signar un conveni de col·laboració per promoure estudis d’investigació en l’àmbit de la nefrologia infantil.  A més, “En tus zapatos” va fer donació d’equips de realitat virtual, que permeten anticipar als nens que han de ser trasplantats escenaris futurs i també compten amb un component lúdic i tècniques de distracció per fer front a l’estrès i l’ansietat.  L’any passat, la col·laboració va continuar amb la millora de l’entorn hospitalari amb la col·locació dels vinils. Enguany, se segueix treballant conjuntament per poder dur a terme diversos projectes de realitat virtual i d’acompanyament o activitats en grup amb nens, quan sigui possible dur-les a terme.

L’associació “En tus zapatos” està presidida per Sol López, mare del Valentín, un nen trasplantat de ronyó. Té com a objectiu donar suport als nens i adolescents que pateixen una malaltia renal crònica i que estan a l’espera d’un trasplantament o que ja l’han rebut i del seu entorn familiar per així poder millorar la seva qualitat de vida. Per això es volen impulsar actuacions i projectes que millorin el desenvolupament efectiu, educatiu i social dels nens, adolescents i familiars d’aquest col·lectiu.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.