Vall d’Hebron demostra l’efectivitat d’una teràpia no farmacològica per combatre la fibromiàlgia

L’estudi FIBROWALK, liderat per Servei de Reumatologia de Vall d’Hebron, ha evidenciat l’efectivitat d’un tractament multicomponent pels pacients amb fibromiàlgia, basat en educació en neurociència del dolor, exercici, teràpia cognitiva conductual i mindfulness.

18/03/2021

La fibromiàlgia és una malaltia caracteritzada per dolor crònic, sobretot en els músculs i articulacions, i té un fort impacte en les activitats de la vida diària. Actualment, afecta al voltant del 2% de la població - majoritàriament a dones - i representa una càrrega important pel sistema sanitaris de molts països. Aquesta malaltia respon molt poc al tractament farmacològic. Per tant, poder evidenciar l’efectivitat d’un tractament no farmacològic combinat per a aquests pacients és un pas molt important per poder disminuir l’impacte de la malaltia. Això és el que s’han proposat un grup d’investigadors, encapçalats pel Servei de Reumatologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, que gràcies a l’estudi FIBROWALK han pogut demostrar l’efectivitat d’un tractament multicomponent pels pacients amb fibromiàlgia basat en educació en neurociència del dolor, l’exercici, la teràpia cognitiva conductual i el mindfulness. Els resultats, que han estat publicats al Journal of Clinical Medicine, han fet palès que, en general, aquest enfocament multicomponent, sumat al tractament habitual (medicació i mínimes pautes d’educació i exercici), és significativament més efectiu que només el tractament habitual per a aquest tipus de persones.

Com que la fibromiàlgia és una malaltia multidimensional complexa, que implica una gran varietat de factors predisposants, els resultats de l’estudi recomanen un enfocament multicomponent, combinant tractaments farmacològics i no farmacològics. “La teràpia que ha estat estudiada la venim fent a Vall d’Hebron des de fa un temps com a tractament habitual per a les persones amb fibromiàlgia”, explica la Dra. Mayte Serrat, de la Unitat d’Expertesa en Síndromes de Sensibilització Central del Servei de Reumatologia i investigadora principal de l’estudi. “Les tècniques que hem dut a terme fora de l’hospital, en un entorn de natura, ajuden a aquests persones a desviar l’atenció dels pensaments tan forts que tenen sobre el seu dolor. Fins ara, no existia cap estudi que aglutinés aquests quatre components que nosaltres posem en pràctica (l’educació en neurociència del dolor, l’exercici terapèutic, la teràpia cognitiva-conductual i el mindfulness). I a més, hem demostrat que representen una millora en totes les variables que hem estudiat: els pacients milloren en dolor, fatiga, impacte de la malaltia, ansietat, depressió i kinesofòbia”. Actualment, el tractament no pot fer-se a l’exterior amb l’acompanyament dels professionals sanitaris, degut a la pandèmia. Tanmateix, el Servei de Reumatologia continua la mateixa teràpia però explicada a través de vídeos que envien als pacients.

Per la seva part, la Dra. Miriam Almirall, coordinadora de la Unitat d’Expertesa en Síndromes de Sensibilització Central del Servei de Reumatologia, destaca el fet que aquest estudi pot significar un canvi de paradigma al aportar un nou enfocament en aquesta patologia. “Es tracta del primer estudi en el qual el tractament multicomponent és tan complet i el primer en mostrar l’efectivitat del resultat combinat d’aquestes teràpies. I afegeix: “La fibromiàlgia té una prevalència molt alta, per tant, ens agradaria poder contribuir a implantar aquest tractament a tot el territori perquè es beneficiïn moltes més persones”.  Finalment, la Dra. Sara Marsal, cap del Servei de Reumatologia i responsable del grup de recerca en Reumatologia del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), recalca la importància que implica haver dut a terme aquest estudi pioner ja que, “ha demostrat ser un tractament efectiu, fet que obre una nova estratègia terapèutica de referència que serà, sens dubte, adoptada en altres centres”.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.