Vall d’Hebron posa en marxa un nou espai assistencial polivalent que potencia l’atenció integrada i propera dels pacients

Aquest nou espai polivalent reafirma l’aposta de Vall d’Hebron per millorar el tractament i el seguiment de pacients amb patologies cròniques, com poden ser la diabetis, l’MPOC o la insuficiència renal, i de pacients amb al·lèrgies greus o de difícil control.

07/04/2021

Vall d’Hebron ha posat en marxa un espai assistencial polivalent per a pacients adults que inclou l’Hospital de Dia de Diabetis, l’Hospital de Dia d’Al·lergologia, la Unitat de Diagnòstic Ràpid del Servei de Medicina Interna, l’Hospital de Dia Polivalent i la Unitat de Preingrés Quirúrgic (UPI). L’objectiu del nou espai és proporcionar una atenció integrada i propera als pacients. En aquest nou espai polivalent, segons explica la Dra. María José Abadías, subdirectora assistencial de Vall d’Hebron, “s’ofereix atenció als pacients que precisen proves diagnòstiques i/o terapèutiques, tractaments, cures i/o educació sanitària, que no es poden dur a terme a les Consultes Externes convencionals, que requereixen una estada inferior a les 12 hores i que per tant no precisen pernoctació en un llit de l’hospital”. A més, amb la creació d’aquesta nova àrea de 950 m2, s’aconsegueix l’optimització dels llits hospitalaris per a pacients aguts (que no caldrà dedicar als pacients del nou espai), la integració en un mateix espai de diferents especialitats amb necessitats d’oferir als pacients una alternativa a l’hospitalització convencional i la disminució de l'estrès del pacient i família derivat de l’ingrés. Per tant, aquest nou espai permet donar resposta a les necessitats assistencials de la població i millorar l’eficiència del sistema. 

Roser Lara, adjunta a la Direcció d’Infermeria, explica que gràcies a aquestes noves instal·lacions “podem proporcionar una atenció integrada i propera als pacients de manera ambulatòria”. Entre els serveis que s’hi ofereixen, explica Roser Lara a tall d’exemple, destaquen “els tractaments intravenosos d’alta complexitat en pacients amb malalties inflamatòries o immunològiques, tractaments quimioteràpics en pacients no oncològics, transfusions, analítiques vinculades al tractament, cura de catèters o educació sanitària individual o grupal, entre d’altres”.

El nou Hospital de Dia de Diabetis, tal i com comenta el Dr. Rafael Simó, cap del Servei d’Endocrinologia i Nutrició, “permetrà millorar l’atenció al pacient diabètic mal controlat, donant suport als Centres d’Atenció Primària de la nostra àrea, a les plantes d’hospitalització i al Servei d’Urgències. L’objectiu és proporcionar una resposta ràpida i eficient al mal control de la glucèmia. Una actuació coordinada entre endocrinologia i infermeria permetrà, a curt termini, prevenir ingressos hospitalaris i consultes al Servei d’Urgències i escurçar l’estada hospitalària dels pacients ja ingressats i, a llarg termini, disminuir la incidència de complicacions cròniques de la diabetis”. A més, el nou Hospital de Dia de Diabetis integrarà també la Unitat de Tecnologies en Diabetis, amb l’objectiu de posar a disposició dels pacients les últimes tecnologies per al diagnòstic i el tractament de la diabetis i les seves complicacions.

Pel que fa a l’Hospital de dia d’Al·lergologia, la Dra. Victòria Cardona, cap del Servei d’Al·lergologia, explica la importància de tenir un espai com aquest que ofereixi la màxima seguretat: “Alguns dels procediments que fem poden tenir risc de reaccions. Per això és vital tenir una visió directa i un bon control dels pacients, i un hospital de dia com aquest maximitza la seguretat dels nostres pacients”. El Servei d’Al·lergologia s’encarrega sobretot de les proves d’al·lèrgies a medicaments i a aliments i de controlar les possibles reaccions, així com el control de les reaccions adverses que es poguessin donar en pacients d’altres serveis.

La funció de la Unitat de Diagnòstic Ràpid (UDR) del Servei de Medicina Interna, fins ara anomenada Consulta d'Atenció Immediata (CAI), és diagnosticar múltiples patologies de forma ràpida mitjançant circuits preferents, estalviant ingressos convencionals i afavorint la conciliació familiar dels pacients. Com explica la Dra. Roser Solans, coordinadora mèdica de la UDR i de l’Hospital de Dia Polivalent, “som la porta d’entrada de tots els pacients que ens arriben d’Atenció Primària de l’Àrea Integral de Salut (AIS) Nord – Barcelona, d’Urgències o d’altres serveis del nostre hospital, que requereixen un diagnòstic ràpid de malalties que se sospiten greus però no requereixen un ingrés”. Un cop diagnosticats, els pacients són derivats a l’especialitat que correspongui. Aquesta Unitat de Diagnòstic Ràpid, on comparteixen i s’optimitzen recursos, es troba dins de l'Hospital de Dia Polivalent d’adults, que a la vegada disposa de tres consultes polivalents on metges de diferents especialitats visiten els malalts que s’administren medicació en l’Hospital de Dia i precisen en el mateix dia una visita. “Com es troba tot en un sol espai, guanyem molt en prestacions per als pacients”, explica la Dra. Roser Solans. “Es tracta d’un hospital terapèutic modern, un hospital avaluador i d’atenció immediata”.

Finalment, la nova Unitat de Preingrés Quirúrgic (UPI), on es rep al pacient el mateix dia que té programada una intervenció i se’l prepara per entrar a quiròfan, està pensada per evitar l’ingrés el dia previ a l’operació i reduir així l’estada hospitalària. “En el nou espai, disposem d’una instal·lació moderna i adaptada a les necessitats dels professionals sanitaris i dels pacients. Compta amb 16 punts d’atenció per dur a terme amb totes les garanties l’activitat requerida dins de la Unitat i evitar possibles retards en l’entrada de pacients a quiròfan”, explica el Dr. José Manuel Domínguez, subdirector assistencial. En casos de cirurgia major ambulatòria (CMA), els pacients poden retornar a l'UPI després de la intervenció i recuperar-se abans de rebre l’alta.

Share it:

Related news

Related professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.