Vall d’Hebron duplica el nombre de trasplantaments pediàtrics de fetge

La implementació del protocol de trasplantament split, que consisteix a dividir el fetge del donant en dues parts per obtenir dos empelts per a dos receptors, fa possible deixar la llista de trasplantament hepàtic pediàtric a zero per primer cop en 36 anys. L’equip de trasplantament hepàtic pediàtric ha passat de realitzar una mitjana de 12 trasplantaments per any a 20 el 2020 i aquest any pot arribar a fer 24.

09/05/2021

Per primer cop en 36 anys, la llista de pacients pediàtrics de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron que esperen un trasplantament de fetge s’ha quedat a zero. Ho ha fet en tres ocasions, en menys de 90 dies, durant les primeres setmanes d’aquest any. “Això no vol dir que no hi hagi candidats, sinó que hem pogut intervenir tots els pacients que teníem a la nostra llista d’espera del Programa de trasplantament hepàtic infantil, únic a Catalunya i un dels cinc vigents a l’Estat”, explica el Dr. Ramón Charco, cap del Servei de Cirurgia Hepatobiliopancreàtica i Trasplantaments de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Els primers tres mesos de 2021, la Unitat de Trasplantament Hepàtic ha fet deu trasplantaments pediàtrics. Entre 2010 i juny de 2018, es trasplantava una mitjana de dotze pacients l’any. Però en els darrers temps s’han agilitzat els processos gràcies sobretot a la implementació del programa d’split, que consisteix a dividir el fetge del donant en dues parts per obtenir dos empelts per a dos receptors.

Durant el període que va de juliol de 2018 a març de 2021, s’han trasplantat una mitjana de 20 pacients cada any. Això ha tingut una repercussió en la llista d’espera, que s’ha reduït de 119 dies a 36 dies de mitjana i en moments puntuals ha arribat a zero. “Arribar a zero és una fita històrica. Sempre hi ha pacients que per pes o per grup sanguini són més difícils de trasplantar. Ara ja tornem a tenir tres candidats. Si seguim el ritme d’intervencions amb el que hem començat 2021, a finals d’any podríem arribar a fer 24 trasplantaments”, destaca el Dr. Ramón Charco. Altres factors que han contribuït a agilitzar els trasplantaments són la nova regulació estatal per als donants de fetge, que des del 2018 permet oferir a un pacient pediàtric el fetge d’un donant menor de 35 anys, i l’experiència de l’equip de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

“L’split, que en anglès vol dir ‘partició’, consisteix a dividir el fetge del donant en dues parts per obtenir dos empelts completament funcionals per a dos receptors”, explica el Dr. Jesús Quintero, responsable de la Unitat d’Hepatologia i Trasplantament Hepàtic Pediàtric de Vall d’Hebron. “El fetge es pot dividir en dues parts, per exemple, el lòbul esquerre i el lòbul dret, i cadascuna de les parts pot funcionar independentment per a un trasplantament”, destaca. “Es tracta d’un procediment tècnicament complex, perquè les venes i artèries s’han de repartir entre les dues meitats i funcionar a la perfecció”, afegeix el Dr. Ernest Hidalgo, cap de Secció de Cirurgia Hepatobiliopancreàtica i Trasplantaments.

La figura del Dr. Ernest Hidalgo té un paper destacat en la implementació del nou protocol d’split a Vall d’Hebron i l’Estat. Va desenvolupar part de la seva carrera professional a la Gran Bretanya, on aquesta tècnica estava més estesa, i en reincorporar-se a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron va ajudar a implementar el nou protocol d’split que s’utilitza com a referent a l’Estat, per agilitzar els trasplantaments pediàtrics.

Pioners a l’Estat en trasplantaments hepàtics pediàtrics

Els més de 35 anys d'experiència acumulats des que es va dur a terme el primer trasplantament hepàtic a un infant, l’any 1985, fan que Vall d’Hebron compti amb professionals amb molta expertesa en aquest camp: anestèsia, medicina intensiva, radiologia, gastroenterologia, hepatologia, infermeria... “La taxa de supervivència és de més d'un 90% entre cinc i sis anys després del trasplantament”, apunta el Dr. Ramón Charco.

El trasplantament que va deixar la llista d’espera a zero per segon cop en 90 dies va ser especialment complex. “Es van mobilitzar 40 professionals un diumenge de casa a l’hospital. Això no funciona només amb capacitat tècnica i expertesa, es necessita un equip compromès i que tingui bona sintonia”, explica el Dr. Ernest Hidalgo. S’havien de fer tres intervencions: extreure l’òrgan del donant, dividir el fetge amb la tècnica d’split i procedir a fer el trasplantament a dos receptors: un pacient de menys d’un any i un adolescent. “Els dos casos tenien la seva complexitat, el primer perquè el pacient era molt petit i la intervenció requereix molta precisió. I el segon perquè es tractava d’un retrasplantament”, descriu el Dr. Ernest Hidalgo. És el primer cop que a Catalunya es fa un retrasplantament amb la tècnica d’split a un pacient pediàtric que anteriorment ja havia rebut un fetge amb aquest mateix procediment.

El Dr. Jesús Quintero afegeix que el percentatge de donants reduïts o splits ha passat de representar un 14% al 63%. Això es tradueix en el fet que la necessitat de trasplantaments amb donant viu (pare o mare) ha disminuït significativament. Ha passat d’un 38% a un 8%.

El Programa de trasplantament hepàtic infantil de Vall d'Hebron

Vall d'Hebron és un centre de referència a nivell estatal en trasplantament hepàtic infantil i l’únic centre que té cinc programes de trasplantament pediàtrics: cor, fetge, pulmó, ronyó i progenitors hematopoètics.

L'any 1985 es va realitzar a Vall d'Hebron el primer trasplantament hepàtic pediàtric de l’Estat, posant en marxa així el Programa de trasplantament hepàtic infantil. Vall d’Hebron també ha estat pioner a l'Estat en realitzar el primer split l’any 1992 per a receptors adult i infantil, i en reduir un fetge per implantar a un pacient. Una altra fita important va ser l'any 2002 en què es va realitzar un split hepàtic amb donant i receptors infantils.

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron és el segon centre de l’Estat en nombre de trasplantaments hepàtics infantils. Cal destacar que la mortalitat en llista d'espera és zero i que habitualment els infants que es trasplanten no necessiten un segon trasplantament urgent per fallida del primer empelt.

El trasplantament split s'ha potenciat gràcies a l'acord de la Comissió Assessora de Trasplantament Hepàtic de l'OCATT (Organització Catalana de Trasplantaments).

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.