Avui és el Dia Internacional de la Infermeria, una peça clau del sistema sanitari

A més del vessant assistencial, centrat en la cura dels i les pacients, el treball de les infermeres inclou la gestió, la docència i la innovació. Enguany, el lema del Dia Internacional de la Infermeria és "Infermeres: una veu per liderar. Una visió de futur per a l'atenció de salut".

11/05/2021

Cada 12 de maig es recorda arreu del món la important feina que duen a terme les infermeres i infermers dins del món sanitari. Enguany, amb el lema "Infermeres: una veu per liderar. Una visió de futur per a l'atenció de salut", es vol posar l’èmfasi en el paper d’infermeres i infermers en la lluita contra la COVID-19, ja que han treballat, i continuen treballant-hi dia rere dia, a primera línia per fer front a la malaltia. La pandèmia ha posat encara més de relleu la importància del treball en equip i de compartir coneixements entre els diferents professionals sanitaris. El sistema sanitari s’ha hagut de reorganitzar i les infermeres han tingut un paper clau per poder dur a terme aquest canvi i seguir oferint una atenció de qualitat.  El seu compromís és i ha estat vital durant tot el procés.

“La nostra professió està avançant i cada cop són més les infermeres que adquireixen noves competències que tenen un impacte directe en la millora dels resultats en salut dels i les pacients”, explica Montserrat Martínez, adjunta a la Direcció d’Infermeria i responsable de Gestió del Coneixement i Avaluació a Vall d’Hebron. A banda del rol assistencial de les infermeres, la recerca en cures (investigar per oferir cures basades en l’evidència científica en el benefici dels pacients), la gestió i la docència són dimensions que cada vegada més són presents en el dia a dia de les infermeres.

Miguel Ángel Robles, infermer del Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya (Cemcat) dedicat a l’assistència i la recerca, és un clar exemple d’aquest tipus de pràctica clínica. “Treballem per donar resposta a demandes de la població. Una mostra és el nostre programa del pacient expert”, comenta Miguel Ángel Robles. Després de fer un estudi amb grups focals on es demanava als i a les pacients per les seves necessitats reals, es va posar en marxa un programa de pacient expert gràcies al qual les persones amb esclerosi múltiple comparteixen consells, experiències i donen resposta als reptes de la malaltia, amb la formació i suport de les infermeres i infermers. “Busquem millorar la seva qualitat de vida i fomentar que la persona sigui més autònoma”, afegeix. Gràcies a la recerca, s’ha creat un corpus de coneixement que serveix per donar solució al que necessiten els i les pacients i per transferir aquest coneixement a la resta d'infermeres.

Raquel Guerra, infermera de l'UCI pediàtrica i tutora de residents d’infermeria, explica un exemple de transmissió del coneixement, en aquest cas mitjançant la docència: “Dins de la docència, ens trobem amb un ampli ventall: formem a futurs professionals que cursen a la universitat tant el Grau d’Infermeria com postgraus o màsters, però també ens dediquem a la formació continuada dels i les professionals dins dels hospitals, els CAP, les residències, etc.”. A través de la formació continuada, la infermera obté més coneixements per millorar l’assistència a les persones i oferir cures de qualitat. “A més, les infermeres també formem professionals que volen especialitzar-se com a infermeres pediàtriques, comunitàries, llevadores i d’altres disciplines”, comenta Raquel Guerra. Les infermeres realitzen una residència de dos anys per cursar l’especialitat i en aquest procés tenen un paper rellevant els tutors i tutores i infermers i infermeres referents de cada unitat que ajuden a la formació durant aquest període d’especialització.

“Estem en una posició dins del sistema sanitari que ens facilita percebre les necessitats de la població, fet que ens permet ser peces clau en assistència, gestió, recerca i innovació”, conclou Montserrat Martínez, que afegeix als diferents vessants de la professió la importància de les accions innovadores que aquestes professionals duen a terme. Exemples d’innovació infermera a Vall d’Hebron són iniciatives endegades per millorar la qualitat de vida dels i de les professionals, per reduir les interrupcions durant la preparació de la medicació o per potenciar la humanització en cures, sobretot a pediatria.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.