Cemiplimab és el primer tractament amb immunoteràpia que demostra una millora de la supervivència global en pacients amb càncer de coll uterí recurrent i/o metastàtic

Vall d'Hebron és un dels hospitals en què s'ha desenvolupat aquest assaig clínic internacional, liderat per la Dra. Ana Oaknin, cap del Grup de Neoplases Ginecològiques del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), cap del Programa de Càncer Ginecològic del Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i investigadora principal de l'assaig a Europa per part d’ENGOT (European Network of Gynaecological Oncological Trials Group).

11/05/2021

Cemiplimab, comercialitzat amb el nom Libtayo® gràcies a una aliança entre Regeneron Pharmaceuticals, Inc. i Sanofi, és un anticòs monoclonal dirigit al receptor del punt de control immunològic PD-1 en els limfòcits T. S’ha demostrat que, quan s’uneix a PD-1, impedeix que les cèl·lules canceroses utilitzin la via PD-1 per suprimir l'activació d’aquestes cèl·lules T.

Aquesta immunoteràpia s'ha provat amb resultats positius en l'assaig clínic GOG-3016/ENGOT-CX9/EMPOWER-Cervical 1, l’estudi aleatoritzat de fase III més gran que s'ha realitzat en pacients amb càncer de coll uterí recurrent o metastàtic amb carcinoma de cèl·lules escamoses o adenocarcinoma. Hi han participat dones de 14 països: els Estats Units, el Japó, Taiwan, Corea del Sud, el Canadà, Rússia, Polònia, Espanya, el Brasil, Austràlia, el Regne Unit, Itàlia, Grècia i Bèlgica.

Aquest assaig de fase III ha investigat el tractament amb cemiplimab (Libtayo®) en monoteràpia enfront de la quimioteràpia basada en platí d'ús comú (pemetrexed, vinorelbina, topotecan, irinotecan o gemcitabina). Els resultats demostren un increment de la supervivència amb el tractament amb cemiplimab (12 mesos) en comparació amb la quimioteràpia (8 mesos). A més, el risc de mort s’ha reduït un 31% amb la immunoteràpia, i en la població de pacients amb càncer de coll uterí recurrent o metastàtic amb adenocarcinoma és on s’ha registrat més disminució del risc de mort (un 44% menys).

«Cemiplimab és el primer tractament amb immunoteràpia que demostra una millora en la supervivència global en dones amb càncer de coll uterí recurrent o metastàtic després de la progressió al tractament de quimioteràpia de primera línia basat en platí. Aquests resultats, obtinguts en un assaig de fase 3 internacional i multicèntric, obren la porta a l'aprovació d'aquest fàrmac per a una població de pacients joves, amb una mitjana d'edat de 50 anys, que fins ara no tenien cap alternativa terapèutica efectiva després de la quimioteràpia de primera línia», comenta la Dra. Ana Oaknin, cap del Programa de Càncer Ginecològic del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), que forma part del Campus Vall d'Hebron, investigadora principal de l'assaig a Europa per part d’ENGOT (European Network Gynaecological Oncological Trials Group) i autora sènior de la publicació que s'acaba de presentar en una sessió plenària Virtual a ESMO. «Són resultats molt rellevants que obren una porta d'esperança per a aquest grup tan especial de pacients, ja que fins ara cap tractament de segona línia n’havia millorat la supervivència global a llarg termini», afegeix la Dra. Oaknin.

Sobre el càncer de coll uterí

El càncer de coll uterí és la quarta causa principal de mort per càncer en dones a tot el món i es diagnostica amb més freqüència en dones d'entre 35 i 44 anys. Gairebé tots els casos són causats per la infecció pel virus del papil·loma humà (VPH), i aproximadament el 80% es classifica com a carcinoma de cèl·lules escamoses –que sorgeixen de les cèl·lules que recobreixen la part inferior del coll uterí– i la resta en gran part adenocarcinomes –que sorgeixen de les cèl·lules glandulars a la part superior del coll uterí. El càncer de coll uterí sovint és curable quan es detecta en estadis primerencs i es tracta amb eficàcia, però les opcions de tractament són més limitades en etapes avançades.

Es calcula que cada any es diagnostiquen aproximadament 570.000 dones amb càncer de coll uterí a tot el món.

 

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.