Comença el primer assaig clínic d’Espanya amb una innovadora teràpia cel·lular contra el càncer

Es tracta d’una teràpia cel·lular innovadora, desenvolupada al Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), dins del Campus Vall d’Hebron, que consisteix a identificar aquestes cèl·lules de cada pacient a través d’un cribratge personalitzat contra neoantígens, expandir-les al laboratori (ex vivo) i tornar-les-hi a inocular per millorar-li les defenses, de manera que el seu sistema immune pugui reconèixer les cèl·lules tumorals i atacar-les amb més eficàcia.

26/05/2021

El Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), que forma part del Campus Vall d’Hebron, acaba de rebre l’autorització de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) per posar en marxa el primer assaig clínic amb cèl·lules TIL (per les sigles en anglès, Tumour-infiltrating Lymphocytes) d’Espanya, que s’han seleccionat segons el seu reconeixement de neoantígens derivats de mutacions detectades a través de la seqüenciació del tumor. Aquests limfòcits, que es troben de manera natural en el tumor, es reactiven al laboratori en presència d’interleuquina 2 (IL-2) per reactivar la seva capacitat de reconèixer les cèl·lules tumorals i destruir-les.

Quan s’obté una biòpsia tumoral, el tumor es talla en petits fragments que es cultiven en IL-2 per afavorir l’expansió dels limfòcits T infiltrants. Posteriorment, es fa un cribratge personalitzat al laboratori per veure quins limfòcits T reconeixen mutacions que són úniques de les cèl·lules tumorals o neoantígens. A partir d’aquí, se seleccionen els TIL que reconeixen neoantígens i s’expandeixen al laboratori per tornar-los a administrar al pacient. “En definitiva, es tracta de crear un exèrcit de cèl·lules del pacient mateix que ens ajudi a atacar el tumor de manera més eficaç”, explica la Dra. Alena Gros, investigadora principal del Grup d’Immunoteràpia i Immunologia de VHIO, que ha liderat el desenvolupament preclínic d’aquesta teràpia.

L’equip de la Dra. Alena Gros, gràcies al suport del Programa Integral d’Immunoteràpia i Immunologia (CAIMI) impulsat per la Fundación BBVA, fa anys que investiga les respostes antitumorals produïdes de manera natural per les cèl·lules T contra mutacions que tenen lloc en diferents tipus de tumors, entre els quals hi ha els càncers endometrials i altres tumors epitelials no ressecables.

Les dades obtingudes per la Dra. Gros han demostrat que els tumors estan infiltrats de manera variable per diferents tipus de cèl·lules immunitàries o TIL, com poden ser CD4+, CD8+, entre d’altres, i que l’expressió de la proteïna PD-1 en els limfòcits pot ajudar a identificar els que són més reactius al tumor. L’assaig clínic actual, basat en l’administració de limfòcits específics de neoantígens, és una primera aproximació per tractar pacients amb càncer. Les dades indiquen que els TIL específics de neoantígens són més segurs i haurien de ser més potents eliminant els tumors. En el futur també es preveu desenvolupar productes de TIL seleccionats a partir de diferents biomarcadors que són capaços de distingir els limfòcits reactius del tumor, fins i tot a partir de sang perifèrica.

En l’assaig clínic que s’inicia ara, finançat per l’ISCIII, hi participaran deu pacients, als quals se subministrarà la teràpia cel·lular amb TIL combinada amb una quimioteràpia i un factor de creixement de limfòcits T (interleuquina 2, IL-2). Té l’objectiu de determinar si la teràpia amb TIL és segura i si pot ser una alternativa terapèutica per a pacients que no responen a altres tractaments. La Dra. Elena Garralda, investigadora principal d’aquest assaig i directora de la Unitat d’Investigació de Teràpia Molecular contra el Càncer (UITM) - CaixaResearch, comenta que “la teràpia amb TIL és una teràpia altament personalitzada que ha donat resultats en pacients amb melanoma metastàtic, però que encara no té una elevada eficàcia demostrada en altres tipus de tumors sòlids. Tot i que la previsió és que no tots els pacients respondran a aquesta teràpia amb TIL, l’estudi ens permetrà entendre millor com funciona aquesta teràpia per poder seleccionar millor els pacients que tenen més probabilitat de respondre al tractament. Es tracta d’una teràpia desenvolupada íntegrament a VHIO i per al meu equip és un privilegi poder iniciar l’assaig clínic en pacients després de tants anys de feina”, afegeix la Dra. Garralda.

Aquest projecte ha requerit la formació i el treball coordinat d’un gran equip multidisciplinari, integrat per professionals de diferents àmbits en la gestió i la investigació de VHIO (Desenvolupament Clínic Precoç, Grup d’Immunologia i Immunoteràpia del Càncer, Àrea de Coordinació Científica, Clinical Research Office-CRO-Acadèmica) i el Banc de Sang i Teixits (BST), per poder validar aquesta tècnica per al seu ús clínic. El treball ha inclòs importants aspectes reguladors, complexos i nous, que han permès arribar a la fase de l’assaig clínic amb pacients.

Sílvia Martín Lluesma, Clinical Senior Manager en Teràpies Avançades de VHIO (Àrea de Coordinació Científica) i professora de la Universitat San Pablo CEU, comenta: “Es tracta d’una teràpia d’última generació en immunooncologia, que requereix la participació de professionals altament qualificats d’àmbits diferents. El treball en equip, la coordinació i el suport de les diferents unitats són fonamentals perquè un projecte d’aquestes característiques, pioner a Espanya en la seva classe, tiri endavant”.

Un programa integral centrat en les noves teràpies contra el càncer

El Programa Integral d’Immunoteràpia i Immunologia (CAIMI, per les sigles en anglès), impulsat per la Fundación BBVA, té l’objectiu de convertir-se en una referència a Europa en el disseny i el desenvolupament d’estudis relacionats amb la immunologia i la immunoteràpia en el càncer, una aproximació que els últims anys s’està consolidant com una de les alternatives més prometedores en el tractament d’aquesta malaltia.

La immunoteràpia busca aprofitar i potenciar el nostre sistema immunitari per combatre malalties com el càncer. El nostre organisme ja disposa d’eines per controlar i evitar la propagació de les cèl·lules tumorals, tot i que han desenvolupat estratègies per aconseguir contrarestar la resposta immune. Entendre com les cèl·lules tumorals són capaces de superar aquestes barreres del sistema immune és el primer pas per desenvolupar noves armes terapèutiques que ajudin les nostres defenses a superar la malaltia.

L’assaig clínic amb TIL específics de neoantígens haurà de validar si aquesta teràpia és segura i si pot ser una alternativa per a pacients que no han respost a altres tractaments. Dins el Programa CAIMI, s’està treballant en altres tractaments amb immunoteràpia que en el futur podrien millorar la qualitat de vida de molts pacients amb càncer.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.