El curs Avenços en Estimulació Cardíaca i Sistemes Implantables, pioner a l’Estat en la incorporació de tallers pràctics mitjançant equips de simulació i eines interactives

Vall d’Hebron aposta per integrar la simulació com a metodologia d’aprenentatge docent a l’Hospital. La simulació aporta un aprenentatge experiencial centrat en l'alumnat que permet que el coneixement no quedi adquirit nomes teòricament, sinó que capacita la transferència de les habilitats adquirides en un entorn real.

10/06/2021

El nombre de dispositius cardíacs com ara marcapassos i desfibril·ladors que s’implanten són molt nombrosos i cada cop van més a l’alça. Aquests dispositius s’implanten sota la pell i es connecten al cor mitjançant un cablejat. Per aquest motiu, és molt important que es facin cursos de formació per aprendre a implantar-los correctament i fer-ne el seguiment. Així, el Servei de Cardiologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron ha fet un salt endavant en el format de la 31a edició del curs Avenços en Estimulació Cardíaca i Sistemes Implantables incorporant, per primera vegada a l’Estat, tallers presencials amb grups reduïts que han permès aprofundir en els aspectes més pràctics de l’implant i seguiment de dispositius amb l’ajuda d’un equip de simulació i eines interactives.

El curs ha tingut lloc els dies 9 i 10 de juny i ha comptat amb la participació de 24 professionals en els tallers presencials i més de 100 en les sessions telemàtiques, professionals de Vall d’Hebron i d’altres centres que es dedicaran al tractament i seguiment d’aquests dispositius, personal infermer, cardiòlegs i cardiòlogues que es dedicaran a l’electrofisiologia, cirurgians i cirurgianes cardíacs i residents de Cardiologia. Els tallers s’han dividit en dos nivells d’expertesa: bàsics i avançats, en funció del perfil dels i les participants.

La Dra. Nuria Rivas, cap de la Unitat d’Arítmies, és la directora del curs. “Estem molt il·lusionats amb aquest nou model de formació dirigit a professionals que es dediquen a l'implant i seguiment de dispositius cardíacs implantables, ja que aquest format ens permet oferir una formació especialitzada i molt orientada a la practica clínica”, afirma la Dra. Nuria Rivas.

Vall d’Hebron aposta per integrar la simulació com a metodologia d’aprenentatge docent a l’Hospital. La simulació aporta un aprenentatge experiencial centrat en l´alumnat que permet que el coneixement no quedi adquirit nomes teòricament, sinó que capacita la transferència de les habilitats adquirides en un entorn real.

“La simulació permet replicar un procediment tants cops com vulguis sense necessitat d’interactuar amb cap pacient, se centra en les necessitats de l´alumnat i proporciona a més  un retorn o debrífing en temps real, cosa que permet adquirir les habilitats en un ambient segur i aplicar-les després a la practica clínica”, explica el Dr. Jordi Bañeras, cardiòleg i coordinador del Centre de Simulació Clínica Avançada de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. La simulació també facilita que casos que a la pràctica clínica són infreqüents es puguin practicar i aprendre a resoldre amb seguretat.

Les principals eines de simulació que s’han utilitzat al curs són simuladors robòtics d’implant d’elèctrodes i simuladors d’interrogadors de dispositius (aparells que comproven el funcionament de dispositius com els marcapassos i que permeten al i a la professional obtenir informació del seu estat). L’alumnat també ha  participat en un taller de complicacions en un quiròfan d’arítmies: mitjançant un maniquí d’alta fidelitat s´han dut a terme escenaris de simulació de complicacions al quiròfan amb l´objectiu de treballar habilitats no tècniques com ara el lideratge, el treball en equip i la comunicació, i s’ha finalitzat amb unes conversacions reflexives per consolidar l'aprenentatge.

Share it:

Related news

Related professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.