El Dr. Albert Salazar, gerent de Vall d’Hebron, ha presentat el Pla estratègic de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron 2021-2025

Sota el lema #FemVHambTu, el Pla estableix l’estratègia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron per al període 2021-2025, partint de la pròpia raó de ser, fent una anàlisi en profunditat i estratègic de l’organització actual i de l’entorn, plantejant la situació futura desitjada i realista i establint les línies d’actuació i objectius que, d’acord amb els valors de la institució, marcaran la gestió en els 5 anys vinents per conduir l’hospital cap a aquesta visió.

16/06/2021

Avui, el Dr. Albert Salazar, gerent de Vall d’Hebron, ha presentat el nou Pla estratègic de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron 2021-2025, un Pla que ha definit com a “ambiciós”. “Pacients, professionals i institució es mereixen l’esforç que hem invertit en l’elaboració d’aquest projecte”, ha afirmat. L’acte, que ha tingut lloc a la sala d’actes del Pavelló Docent i s’ha pogut seguir presencialment i en línia, ha començat amb unes paraules de Yolanda Lejardi, la nova directora gerent de l’Institut Català de la Salut, que ha felicitat Vall d’Hebron per “haver estat capaç d’elaborar el Pla en una època tan complicada com aquesta, marcada per la pandèmia de COVID-19”.

L’objectiu és que el 2025 Vall d’Hebron sigui reconegut i consolidat com un centre de referència líder i innovador en assistència, docència, recerca i gestió, implantat en el territori, que genera confiança i aporta valor a través de l’excel·lència clínica i una alta qualificació humana i tecnològica, un hospital on els i les pacients volen tractar-se i els i les professionals formar-s’hi i treballar-hi.

Com a resultat de tot el procés de planificació estratègica, s'han redefinit la missió, visió i valors de l'organització, s'han identificat 9 línies estratègiques i prioritzat 30 objectius estratègics i 82 objectius operatius. Concretament, les 9 línies estratègiques definides són: Sostenibilitat, eficiència i responsabilitat social; Lideratge, visibilitat i transparència; Aliances estratègiques; Atenció centrada en la persona; Terciarisme i territori; Nous reptes en docència, recerca i innovació; Organització, gestió clínica i qualitat; Talent, desenvolupament i benestar professional; i Transformació tecnològica, digital i d’infraestructures.

En aquest Pla també s’estableixen les bases per avançar en un nou model organitzatiu i de gestió clínica a l’hospital basat en àrees de coneixement i intensitat de cures, on els i les pacients són l'eix central de les actuacions. El model té, entre altres objectius, la millora dels resultats en salut, de l’experiència dels pacients, del treball en equip interdisciplinari, de la continuïtat assistencial i del desenvolupament competencial.

La suficiència pressupostària, la transformació tecnològica i digital, la millora de les instal·lacions i les noves infraestructures del Campus Vall d’Hebron, així com la potenciació del terciarisme i del treball conjunt amb les entitats del territori (atenció primària, atenció intermèdia i altres hospitals) són prioritats estratègiques de la institució.

Per a l’elaboració d’aquest Pla s’ha comptat amb la participació de 330 persones entre comandaments i professionals de l'organització, pacients i agents externs amb els quals Vall d’Hebron es relaciona i que influeixen o poden influir en l’organització. Tots ells i elles han estat peces clau en la definició de l’estratègia de Vall d’Hebron per als propers cinc anys.

Share it:

Related news

Related professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.