Vall d'Hebron participa en l'estudi AURORA per ampliar el coneixement dels canvis moleculars causants del càncer de mama metastàtic

A través dels grups de recerca SOLTI i GEICAM, en aquest estudi acadèmic paneuropeu liderat pel Grup BIG (Breast International Group) hi participen 15 hospitals d'Espanya, entre els quals es troba l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, i les pacients espanyoles representen un 34% del total.

11/07/2021

Els primers resultats de l'estudi AURORA, basats en l'anàlisi exhaustiva de les dades aportades pels primers 381 pacients inclosos, han revelat característiques moleculars i clíniques importants, que podrien impactar directament en el desenvolupament de noves estratègies de tractament del càncer de mama metastàtic. Aquests resultats s'han publicat a la revista Cancer Discovery de l'American Association for Cancer Research.

Aquest estudi disposa d'una destacada participació espanyola, a través dels grups acadèmics SOLTI i GEICAM. La Dra. Mafalda Oliveira, del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i investigadora clínica al Grup de Càncer de Mama del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), a més de membre de la junta directiva de SOLTI, n’és la coinvestigadora principal juntament amb el Dr. Philippe Aftimos, de l'Institut Jules Bordet de Brussel·les (Bèlgica).

«Més del 50% de les pacients incloses a AURORA tenien alguna alteració molecular que podria accionar-se mitjançant les teràpies dirigides que ja utilitzem en l'actualitat; això suggereix que fer un cribratge molecular de pacients amb càncer de mama metastàtic realment pot impactar tant en el seu pronòstic com en les opcions de tractament», apunta la Dra. Mafalda Oliveira.

Aquestes primeres dades han servit per generar un mapa clar i ampli dels perfils genòmics dels subtipus principals de càncer de mama metastàtic, i els canvis que ocorren entre la malaltia inicial i la metàstasi. A més, aquest projecte ha generat la major base de dades coneguda de seqüenciació d'ARN (RNA-seq) en càncer de mama metastàtic. A través de les mostres i dades obtingudes a partir d’AURORA, els investigadors poden estudiar els canvis moleculars que tenen lloc quan el càncer de mama comença a disseminar i durant tota l'evolució de la malaltia metastàtica: «En el 36% dels casos el subtipus intrínsec de càncer de mama canvia del primari a la malaltia metastàtica, la qual cosa també pot tenir implicacions pel que fa al tractament i apunta una línia de recerca que requereix estudis addicionals», assenyala la Dra. Oliveira.

Pel que fa a la supervivència, l'anàlisi ha mostrat que els pacients amb càncer de mama amb receptors hormonals positius (RH+) i HER2 negatiu que a més van presentar una càrrega mutacional tumoral elevada en el tumor primari han tingut tant una supervivència global menor com un temps menor a la recaiguda. Aquesta dada indica que la càrrega mutacional tumoral és en si mateixa un factor de mal pronòstic.

Aquestes troballes es validaran en la cohort de pacients completa de l'estudi AURORA. Fins avui, AURORA és el major programa de cribratge molecular amb biòpsies aparellades de tumors primaris i metastàtics, mostres de sang, i un gran conjunt de dades moleculars i clíniques recollides seqüencialment de pacients amb càncer de mama metastàtic. Representa un enorme esforç logístic i un recurs molt valuós que podria donar suport a la generació d'hipòtesis per a recerques futures que permetin establir noves estratègies de tractament. «Estem compromesos a continuar amb aquest esforç de recerca perquè els nostres pacients puguin viure més i millor en un futur pròxim», conclou la Dra. Mafalda Oliveira. 

Share it:

Related news

Related professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.