Un estudi de Vall d’Hebron constata la importància de vacunar-se de COVID-19 entre els pacients amb mesotelioma pleural maligne

Un 18% dels pacients atesos a Vall d’Hebron amb aquest tumor agressiu pleural associat a l’exposició a amiant van infectar-se de SARS-COV-2 el primer any de pandèmia i un 54% va morir: des que es vacunen no s’ha registrat cap cas de COVID-19

12/09/2021

Dels 38 pacients atesos a Vall d’Hebron amb mesotelioma pleural maligne durant el primer any de pandèmia (de març de 2020 a març del 2021) un total de set van ser diagnosticats de COVID-19 amb una PCR positiva i un 54% (cinc pacients) va morir. Així ho copsa l’estudi “Estat actual i perspectives futures de mesotelioma i timoma pleural”, que la Dra. Susana Cedres, adjunta del Servei d’Oncologia de Vall d’Hebron i investigadora clínica del Grup de Tumors Toràcics i Càncer de Cap i Coll del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), ha presentat en el marc de la Conferència Mundial de Càncer de Pulmó organitzada de forma virtual del 8 al 14 de setembre per l’Associació Internacional en l’Estudi del Càncer de Pulmó (IASLC), l’única organització internacional dedicada a l’estudi del càncer i les neoplàsies malignes del tòrax. La Dra. Enriqueta Felip,  cap de secció d’Oncologia Mèdica de Vall d’Hebron i Investigadora Principal del Grup de Tumors Toràcics i Càncer de Cap i Coll del VHIO, és secretària de la IASLC, el segon càrrec de la junta directiva de l’Associació Internacional en l’Estudi del Càncer de Pulmó, presidida pel Dr. Tetsuya Mitsudomi.

El mesotelioma pleural maligne és un tumor agressiu pleural associat a l’exposició a asbests o amiant i amb una supervivència limitada malgrat la teràpia sistèmica. “L’estudi, que va realitzar-se en l’era prevacuna de la pandèmia, ens ha servit per constatar un cop més la importància de la vacunació: des que estan vacunats no s’ha produït cap cas d’infecció per SARS-CoV-2 entre els pacients amb mesotelioma pleural maligne que es visiten a Vall d’Hebron, molt vulnerables al virus”, destaca la Dra. Susana Cedres.

Segons recull l’estudi, els pacients amb mesotelioma pleural maligne que van infectar-se de SARS-CoV-2 durant la pandèmia tenien una edat mitjana de  62 anys, eren en la seva majoria homes –quatre, un 57%–, quatre no havien fumat mai i tres ho havien fet al passat. Les comorbilitats més freqüents que presentaven eren hipertensió, cardiopatia isquèmica i malaltia obstructiva crònica. Quatre pacients rebien anticoagulants o aspirina.

En el moment de contreure la COVID-19, dos pacients estaven rebent tractament oncològic: un se sotmetia a quimioteràpia i altre rebia radioteràpia toràcica. Respecte a la infecció per SARS-COV-2, tres van resultar asimptomàtics i quatre sí van registrar símptomes (febre i dispnea tots ells). Dels set pacients que van emmalaltir, sis van ser hospitalitzats, amb una mitjana d’ingrés de dotze dies. Tots van necessitar oxigen i quatre van desenvolupar pneumònia bilateral. Quatre van tenir  anàlisis de sang completes i tots presentaven limfopènia i nivells alts de sèrum IL-6 i de D-dímer.

En total cinc pacients amb mesotelioma pleural maligne van morir, quatre degut directament a la COVID-19. La mitjana de supervivència va ser de 17,8 mesos des del diagnòstic de càncer i 0,4 mesos des del diagnòstic de la COVID-19. “Si un pacient amb mesotelioma pleural maligne contreu la COVID-19 la taxa de mortalitat és elevada, cal evitar que s’infectin per tots els mitjans i en aquest sentit la vacuna funciona, des que es vacunen no hem tingut cap cas de COVID-19”, conclou la Dra. Susana Cedres, mèdica oncòloga de Vall d’Hebron.

Share it:

Related news

Related professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.