Finalitzen les Jornades amb motiu del Dia Mundial de la Seguretat del Pacient

Amb motiu del Dia Mundial de la Seguretat del Pacient, l'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha organitzat tres jornades en línia per treballar la prevenció i la cultura envers la qualitat i la seguretat en l'atenció al i a la pacient. 

16/09/2021

Avui, 17 de setembre, és el Dia Mundial de la Seguretat del Pacient. Per aquest motiu, l'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha organitzat tres jornades 100% en línia amb la finalitat de treballar la prevenció i la cultura envers la qualitat i la seguretat en l'atenció al i a la pacient. Es tracta de la I Jornada de Seguretat en el Procés Oncològic (celebrada el 15 de setembre); la I Jornada de Seguretat en el Procés de Crítics (16 de setembre), i la I Jornada de Seguretat en el Procés de Donació i Trasplantament (17 de setembre).

Fins a 900 professionals de Vall d'Hebron i d'altres centres catalans han assistit virtualment a alguna de les tres jornades, que han estat organitzades per la Unitat de Seguretat de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i han comptat amb la participació desinteressada de professionals assistencials dels 3 àmbits, i amb l'acreditació del Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries. En anteriors ocasions, a Vall d'Hebron s'havien organitzat esdeveniments de sensibilització com ara la I Jornada de Seguretat del Pacient de la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés (UCSI) del 2019 o la Jornada Virtual d'Innovació en Seguretat de Pacients del 2020. Com apunta el Dr. Albert Salazar, gerent de Vall d'Hebron, "cada vegada la seguretat clínica i del pacient s'està convertint en un tema clau i agraeixo a tots els docents per fer possible la jornada".

Els objectius generals de les tres jornades han estat: promocionar la cultura de seguretat, generar una cultura justa i transparent (no punitiva) envers la cultura de seguretat i sensibilitzar els i les professionals a través d'experiències de la seva pràctica diària. "El model de seguretat a Vall d'Hebron es basa en tres pilars: prevenció, resposta i seguiment", explica el Dr. Jesús Martínez, coordinador de la Unitat de Seguretat. "Entenem la cultura de la seguretat del centre com la implicació de tots els i les professionals conjuntament amb la Direcció del centre. Fomentem la notificació dels esdeveniments adversos que causen incidents de seguretat perquè busquem respostes que ens permetin millorar el sistema, sense buscar culpables de l'incident", afegeix el Dr. Martínez.

Les jornades han comptat amb la participació de professionals assistencials experts i expertes de Vall d'Hebron i de referents en seguretat dels tres àmbits que s'han tractat (oncologia, trasplantaments i crítics) i de tots els diferents estaments professionals (facultatius i facultatives, infermeres i infermers, auxiliars d'infermeria, zeladors i zeladores, administratius i administratives), així, com amb altres professionals de rellevància del territori. Cada una de les jornades ha comptat amb una conferència magistral inicial i amb tallers interactius i participatius on s'ha compartit uns vídeos de casos simulats ambientats en cada una de les tres àrees (a l'UCI, durant el procés de donació/trasplantament, a l'Hospital de Dia d'Oncologia...) que han permès als assistents treballar uns objectius d'aprenentatge (què és un incident de seguretat, quins tipus d'incidents existeixen, quins són els factors contribuents i els factors atenuants, la detecció de la primera i segona víctima entre d'altres). També, diversos professionals han compartit amb les persones assistents experiències dins del seu àmbit així com projectes actuals i futurs relacionats amb la seguretat.

La seguretat del pacient, una aposta clau de Vall d'Hebron els últims anys

Els múltiples estudis que s'han fet sobre la seguretat dels pacients en diferents països han posat de manifest la magnitud d'aquesta qüestió a l'assistència sanitària i han provocat que dins dels centres hospitalaris sigui una màxima prioritat. Per aquest motiu, la seguretat és un dels aspectes clau que impulsa Vall d'Hebron. A la pràctica, això s'ha traduït en una remodelació de la gestió de la seguretat en tots els processos assistencials, la creació de la Unitat de Seguretat i la transformació de la Comissió de Seguretat del Pacient i el Professional amb l'objectiu de millorar la seguretat de pacients i professionals en tots els àmbits assistencials.

Així, s'han identificat uns líders clínics referents de seguretat del pacient per a cada procés assistencial i, dins d'aquests, a cada Unitat o Servei de Vall d'Hebron. El conjunt de referents assignats conformen la xarxa de referents de seguretat. Aquests referents, que provenen dels diferents estaments de l'hospital (personal mèdic, d'infermeria, zeladors, etcètera) han estat formats per gestionar les incidències de seguretat i perquè participin en els grups de millora de processos, en els quals analitzen i identifiquen els aspectes de seguretat que es poden millorar. A més, els referents són els responsables de formar els seus companys en els aspectes relacionats amb la seguretat i de fomentar la cultura de seguretat en el seu àmbit. Per altra banda, quan s'informa d'una incidència de seguretat en un procés assistencial, es crea un grup de treball entre els professionals que hi treballaven per analitzar i trobar solucions que previnguin que la incidència es pugui repetir.

Els últims anys, Vall d'Hebron ha desenvolupat nombrosos projectes relacionats amb la seguretat, entre els quals destaquen l'estandardització dels carros d'aturades cardiorespiratòries i el seu circuit de revisió; el projecte d'atenció a professionals implicats en incidents de seguretat (atenció psicològica, jurídica o en l'àmbit laboral); les polseres d'identificació amb indicador d'al·lèrgies; l'estandardització del circuit de revisió de les bombones d'oxigen, i la implementació d'un quadre de comandament de seguretat del pacient, que automatitza i centralitza fins a 76 indicadors d'incidències com ara quants pacients han patit complicacions mèdiques o quirúrgiques o quantes caigudes amb lesió hi ha hagut en pacients hospitalitzats en un determinat període de temps. Aquests indicadors serveixen per posteriorment idear millores i trobar-hi les solucions més adequades.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.