La Unitat Multidisciplinària de Peu Diabètic aconsegueix reduir les amputacions totals en un 26% en els pacients amb diabetis

La Unitat Multidisciplinària de Peu Diabèticha rebut el premi a l'excel·lència clínica en l'abordatge del pacient amb diabetis de la Societat Espanyola d'Endocrinologia i Nutrició (SEEN).

26/10/2021

La Unitat Multidisciplinària de Peu Diabètic ha aconseguit reduir en un 39% les amputacions majors –per sobre del genoll– i en un 26% les amputacions totals -suma de les amputacions majors i les menors, per sota dels genolls- des de la seva creació el 2016. Durant el període 2011-2015, previ a la creació de la Unitat, van efectuar-se a l’Hospital Vall d’Hebron 264 amputacions totals i 59 majors, enfront de les 193 amputacions totals i les 36 amputacions majors registrades entre els anys 2016-2020. És una reducció tan rellevant que va comunicar-se en el XXXII Congrés Nacional de la Societat Espanyola de Diabetis. Reduir les amputacions en població de 45 a 74 anys amb diabetis en un 10% era un objectiu inclòs al Pla de Salut de Catalunya 2016-2020, però encara no s'havia assolit.

L'abordatge dels pacients amb diabetis que porta a terme de la Unitat Multidisciplinària de Peu Diabètic de Vall d’Hebron ha merescut el Premi a l'excel·lència clínica en l'abordatge del pacient amb diabetis de la Societat Espanyola d'Endocrinologia i Nutrició (SEEN).

“Falta molta sensibilització sobre el cost personal, social i sanitari que suposen les amputacions en els pacients amb peu diabètic, que a més presenten un risc cardiovascular molt elevat”, comenta la Dra. Cristina Hernández, Coordinadora de la Unitat Multidisciplinària de Peu Diabètic. Segons va exposar-se al congrés, la mortalitat a cinc anys dels pacients amputats per peu diabètic és superior a la de molts càncers com el de mama, de pròstata o de còlon. No obstant això, en el SAP Muntanya –àrea de Barcelona de la qual Vall d'Hebron és l'hospital de referència– la mortalitat a cinc anys en els pacients amputats se situa en el rang inferior de la descrita a la literatura en països occidentals, el que sembla associat a una millora del control glucèmic i dels factors de risc cardiovascular en els darrers anys en el nostre territori.

La Unitat de Peu Diabètic de Vall d’Hebron està liderada pel Servei d'Endocrinologia i és fruit d'un treball multidisciplinari en el qual participa Infermeria (Podologia), i els serveis d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular, Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica, Medicina Física i Rehabilitació, Malalties Infeccioses, Cirurgia Plàstica i Cremats, i Radiodiagnòstic. “La Unitat ens ajuda a agilitzar molt el tractament d'aquests pacients, que revesteixen una gran complexitat, i facilita la coordinació entre professionals de diferents disciplines”, destaca la Dra. Cristina Hernández.

L’objectiu d’aquesta Unitat és mantenir els estàndards de qualitat i continuar donant un servei integral, no només en la cura del peu diabètic, sinó en la seva prevenció mitjançant la identificació del “peu de risc”. Aquest és un punt clau en el qual s’està treballant conjuntament amb l’Atenció Primària i que serà cabdal per optimitzar els recursos i evitar aquesta greu complicació de la diabetis.  

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.