Un article sobre el model d’avaluació del pla de resposta de Vall d’Hebron enfront de la COVID-19, millor article publicat al 2020 per la revista ‘Journal Of Healthcare Quality Research’

Els lectors de la revista de la Societat Espanyola de Qualitat Assistencial (SECA) han votat l’article de Vall d’Hebron com a millor de l’any passat.

27/10/2021

L'article ‘Model d’avaluació del pla de resposta enfront de la pandèmia de COVID-19 en un hospital de tercer nivell’, que explica com Vall d’Hebron va desenvolupar el seu model d’estàndards davant la crisi del SARS-CoV-2 i després els va aplicar a través de l’autoavaluació i auditoria per mesurar la seva reacció contra la pandèmia, ha estat seleccionat com a millor article publicat el 2020 pel Journal Of Healthcare Quality Research. Es tracta de la revista de la Societat Espanyola de Qualitat Assistencial, una societat científica de caràcter multidisciplinari que té com a missió fomentar i impulsar la millora contínua de la Qualitat Assistencial en l'àmbit sanitari. Els autors de l’article són el Dr. César Llorente, coordinador de la Unitat de Suport a l’Acreditació de Vall d’Hebron, la Dra. Rosa Mejón Bergés, facultativa de la Unitat de Suport a les Acreditacions, la Dra. Yolima Cossio, directora de Sistemes d'Informació, la Dra. Soledad Romea Lecumberri, Directora de Qualitat, Processos i Innovació, el Dr. Antoni Roman, director assistencial, Mari Àngels Barba,  Directora d'Infermeria, i el Dr. Albert Salazar, gerent de Vall d’Hebron. El guardó, atorgat per votació dels lectors de la revista, ha estat recollit el 28 d’octubre, en el marc del II congrés virtual de la Societat Espanyola de Qualitat Assistencial (SECA). En el marc del congrés, el Dr. Ricardo Zules Oña, metge intern resident (MIR) del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de Vall d’Hebron, ha guanyat el Premi a la Millor Comunicació Oral de Residents per 'Rondes Check COVID-19: una experiència d'auditoria digital in situ'.

L’article descriu un model anomenat Check COVID-19 com a eina d’avaluació del desenvolupament, implementació i impacte del pla de preparació i resposta enfront de la COVID-19 en l’àmbit hospitalari, després de l’experiència viscuda en la primera fase de la pandèmia, en un context d'incertesa, baix nivell d'evidència i mitjans insuficients. Amb l’objectiu de disminuir la variabilitat en la pràctica i d’identificar bones pràctiques i àrees de millora, Vall d’Hebron va aplicar el model Check-COVID-19, organitzat en tres nivells: enfocament (autoavaluació per referents de les àrees implicades), desplegament (avaluació mitjançant rondes de comprovació in situ) i avaluació.

Check Covid-19 abraça tot el ventall d’activitats, tant assistencials com no assistencials, implicades en la gestió de l’hospital enfront del SARS-CoV-2: planificació estratègica, polítiques de prevenció i control de la infecció, salut laboral i organització dels professionals, atenció al pacient i humanització de l’assistència, gestió de la logística, tecnologia i obres, avaluació i seguiment d’indicadors, recerca i comunicació.

L’article conclou que Vall d’Hebron va complir el pla de preparació i resposta enfront del SARS-CoV-2 en un 85,62% d’acord amb el model CheckCOVID19. També s’identifiquen 96 bones pràctiques i 42 àrees de millora plantejades a l’àmbit de la gestió de la COVID a l’hospital. “L’article publicat a Journal Of Healthcare Quality Research reflecteix l’experiència que es va viure a Vall d’Hebron per afrontar la primera onada de SARS-CoV-2, que ens va sobtar a tots, i com vam fer els canvis estructurals i organitzatius que calien a la pràctica i vam crear eines d’avaluació objectives”, resumeix el Dr. César Llorente.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.