Vall d’Hebron estrena un nou heliport a la coberta de l’Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats que connecta amb Urgències en dos minuts

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron és centre de referència en l’assistència a grans cremats i lesionats medul·lars aguts. També forma part de la xarxa que atén el Codi PPT (Pacient Politraumatitzat), Codi Ictus, Codi Sèpsia Greu i Codi IAM (Infart Agut de Miocardi). El SEM trasllada al voltant de 250 pacients a l’any en helicòpter medicalitzat a Vall d’Hebron, un 10% del total de trasllats de pacients que es realitzen a Catalunya.

26/11/2021

Una plataforma octogonal d’alumini muntada sobre una estructura d’acer a la coberta de l’ala oest de l’Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats acull el nou heliport de Vall d’Hebron. Aquesta infraestructura, capaç d’aguantar fins a set tones de pes, és la nova pista d’aterratge dels helicòpters medicalitzats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) de Catalunya que atenen i traslladen pacients crítics a Vall d’Hebron. 

L’àrea d’aproximació final i enlairament fa 17,5 metres de diàmetre. I al seu voltant s’estableix una àrea de seguretat que sempre ha d’estar lliure d’obstacle. A més de poder fer la recepció dels diferents models d’helicòpters que opera el SEM, la nova infraestructura està dotada per rebre un dels models que acostumen a fer rescat marítim. 

El nou heliport de Vall d’Hebron ha estat dissenyat per agilitzar el temps d’assistència, diagnòstic i tractament dels i les pacients. El temps d’assistència, des que l’helicòpter aterra fins que el pacient entra a les Urgències de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats, ha passat a ser de només dos minuts en comparació amb els quinze minuts aproximats que es necessitaven invertir abans de l’estrena d’aquesta nova infraestructura. El gruix dels i de les pacients que són traslladats en helicòpter a Vall d’Hebron pateix politraumatisme o cremades molt greus i, per tant, és atès a les Urgències de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats. També arriben en helicòpter pacients que necessiten atenció en un centre terciari i altament especialitzat com Vall d’Hebron a causa d’un ictus (Codi Ictus), una sèpsia greu (Codi Sèpsia Greu) o un infart agut de miocardi (Codi IAM) i també urgències pediàtriques. En aquests casos, els i les pacients es traslladen a Unitats i/o Serveis específics de l’Hospital General, de l’Hospital Infantil o de l’Hospital de la Dona. Des del lloc de trasllats i durant tot el trajecte fins a l’hospital, els pacients són atesos per metges i metgesses i infermeres especialitzats en pacient crític i formats per treballar en un entorn aeri. 

“Gràcies a la nova infraestructura, els helicòpters aterren a la coberta del mateix Hospital i només cal creuar la passarel·la que s’ha habilitat per connectar l’àrea d’aterratge amb els ascensors per baixar els i les pacients a Urgències de l’Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats”, explica Esther Tomàs, directora d’Infraestructures i Tecnologia Mèdica de Vall d’Hebron. Fins ara, l’helicòpter aterrava a l’heliport situat a l’altra banda de la Ronda de Dalt. Calia fer una primera transferència (un canvi de llitera) del o de la pacient des de l’helicòpter a una ambulància i que aquesta arribés a la porta d’Urgències. 

Amb el nou heliport, el o la pacient s’estalvia una transferència quan ha de ser atès a les Urgències de l’Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats. “Els i les pacients traumàtics i crítics són els que més es beneficien d’aquesta reducció en el nombre de transferències”, constata la Dra. Marilyn Riveiro, coordinadora de Crítics de Vall d’Hebron.  

Els helicòpters medicalitzats del SEM ens permeten donar una millor atenció a les persones amb patologies temps-dependent (infart, ictus, politraumatisme, pacients crítics) que requereixen un tractament precoç, perquè es redueix en gran mesura el temps de trasllat. També hi ha patologies que es beneficien del transport aeri perquè proporciona unes condicions d’estabilitat durant el trajecte que no s’aconsegueixen amb el transport terrestre, com són les lesions medul·lars o els aneurismes”, explica Mercedes Val, cap de la Unitat de Mitjans Aeris del SEM.

 

La coordinació SEM-Hospital 

En el moment en què el SEM envia l’avís que arribarà un helicòpter, els i les zeladors i el personal de seguretat de Vall d’Hebron s’activen per pujar a la pista d’aterratge. Aquests professionals han rebut una formació específica. El personal de seguretat s’encarrega de realitzar una inspecció visual per assegurar que no hi ha cap element que dificulti l’aterratge de l’helicòpter. Una vegada l’helicòpter ha aterrat i el comandant atura les hèlixs, els i les zeladors, amb l’ajuda del personal del SEM, fan la transferència de la persona a la llitera. Des de la taula de vol de la Unitat de Mitjans Aeris (UMA) del SEM, situada a la Central de Coordinació Sanitària (CECOS) a L’Hospitalet de Llobregat, es realitza tota la gestió de l’emergència sanitària des del moment en què es rep l’alerta: des de la recepció del o de la pacient, fins a la decisió del destí hospitalari i la coordinació amb l’hospital, tenint en compte tant l’estat de la persona com el temps d’arribada, per optimitzar al màxim el procés de trasllat en benefici del o de la pacient. 

El nou heliport està habilitat per operar també en horari nocturn, per atendre les emergències sanitàries entre les 20.00 hores del vespre fins a les 8.00 hores del matí. De fet, al voltant d’un 16% del total de trasllats aeris que fa el SEM a Vall d’Hebron són en horari nocturn. 

 

Un salt endavant en l’assistència als i a les pacients crítics 

A més d’una nova ubicació, la nova infraestructura porta més canvis per millorar la rapidesa d’actuació. L’edifici de l’Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats ha reemplaçat els quatre ascensors centrals. Els nous elevadors són quatre vegades més ràpids. Dos arriben fins a la coberta de l’ala oest, on està situat l’heliport, i són els que baixen els i les pacients que arriben en helicòpter. Disposen de tecnologia intel·ligent per quedar automàticament bloquejats quan el SEM avisa que envia un helicòpter a Vall d’Hebron. “El pacient és conduït a un dels ascensors a través d’una passarel·la que connecta l’accés a l’heliport amb els mòduls dels elevadors sense pendent, per incrementar la seguretat en la transferència”, detalla Esther Tomàs. Els i les zeladors baixen amb el o la pacient fins a les Urgències de Traumatologia, Rehabilitació i Crematsamb la mateixa llitera. Només en cas que la persona hagi de ser atesa a l’Hospital General, a l’Hospital Infantil o a l’Hospital de la Dona, cal fer el trasllat intern en ambulància. 

El nou heliport suposa un salt endavant en l’assistència als i a les pacients crítics que arriben en helicòpter. Es guanya tant en temps com en seguretat”, indica la Dra. Marilyn Riveiro. Val a dir que “la Unitat de Cures Intensives de Neurotraumatologia és referent en monitoritzar i tractar traumatismes cranioencefàlics greus i pacients amb infart maligne de l’artèria cerebral mitjana, patologies en les quals el pronòstic depèn de la rapidesa en la instauració del tractament de la hipertensió intracranial que pot conduir a la mort del o de la pacient”, afegeix. 

“Esperem rebre al voltant de 300 operacions cada any”, explica Esther Tomàs. L’any 2017 i 2018 es van rebre 222 operacions; el 2019, 262; el 2020, 259, i entre gener i octubre de 2021, 242 operacions. Els mesos d’estiu són els més actius. I a Vall d’Hebron arriba un 10% dels trasllats de pacients en helicòpter medicalitzat que el SEM realitza a Catalunya.

La Unitat de Cremats de Vall d'Hebron té una àmplia experiència en el tractament de grans cremats. Per això, també dona suport a l’atenció de pacients d’altres centres amb aquesta afecció. Per la seva atenció i tractament de grans cremats és centre de referència estatal CSUR (Centre, Serveis i Unitat de referència) a Espanya i Andorra. Vall d’Hebron també és el centre de referència de lesionats medul·lars aguts de Catalunya i Andorra. Això es tradueix en el fet que des de 2016, el SEM trasllada totes les persones lesionades medul·lars agudes d’aquests territoris a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. A més, forma part de la xarxa de centres hospitalaris que tracta un Codi ICTUS, Codi PPT (Pacient Politraumatitzat), un Codi Sèpsia Greu i un Codi IAM (Infart Agut de Miocardi). 

El nou heliport és una de les primeres obres que s’han endegat en el marc del Pla especial Campus, que permetrà endreçar tot el recinte i crear el Nou Vall d’Hebron adaptat a les necessitats assistencials del segle XXI. En compromís amb el medi ambient, en cas de pluja, l’heliport compta amb un pendent d’un 1% per evacuar l’aigua. Aquesta aigua passa per un separador d’hidrocarburs. D’aquesta manera, l’heliport s’adapta a un model sostenible. Té un sistema de recollida d’aigües residuals independent al sistema de sanejament del mateix edifici, connectat a un separador d’hidrocarburs per separar de l’aigua residual la possible pèrdua de combustible dels helicòpters. 

El SEM disposa de quatre helicòpters medicalitzats (HEMS), ubicats estratègicament a quatre punts del territori català: a Girona, a l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta; a Lleida, a la base del SEM de Tremp; a Tarragona, a la base del SEM de Móra d’Ebre; i a Barcelona, a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell. Els equips de professionals que treballen als HEMS estan formats per quatre tripulants; comandant, copilot, metge i infermera, i compten amb equipament mèdic d’alta tecnologia amb l’objectiu d’atendre la persona in situ, estabilitzar-la i realitzar el trasllat amb les màximes garanties. Des de la taula de vol del SEM es dona cobertura a tot el territori de Catalunya, les 24 hores del dia i tots els dies de l’any.

Share it:

Related news

Related professionals

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.