XXV Curs de Patologia Endocrina Mèdico- Quirúrgica

 Altres activitats
  Sala d'Actes, 10a planta, Hospital General —
04/04/2019 to 05/04/2019
04/04/2019 -- From 08:40h to 17:00h
Organize :
Servei d'Endocrinologia / Unitat de Cirurgia Endocrina
Modality: Presencial
Share it:

Dijous 4 d’abril de 2019

08.45-09.00 Lliurament de documentació i benvinguda

Dr. J. Mesa, Dr. R. Simó i Dr. JM. Fort

09.00-11.50 Actualització en l’hiperparatiroïdisme primari

Moderador: Dr. G. Obiols

09.00-09.30 Hiperparatiroïdisme primari i síndromes genètics -Dra. A. Casteràs

09.30-10.00 Que aporta la Medicina Nuclear en el diagnòstic de localització- Dr. D. Villasboas

10.00-10.20 Tractament farmacològic - Dr. F. Tortosa

10.20-10.50 PTH intraoperatòria i tractament quirúrgic - Dr. O. González

10.50-11.20 Descans / Cafè

11.20-11.50 Maneig precoç i tardà de l'hipoparatiroïdisme postquirúrgic

Moderadora: Dra. B. Biagetti

Dr. L. García Pascual

11.50-12.30 Avenços en l’avaluació dels tumors hipofisaris

Moderador: Dr. G. Obiols

Dra. B. Biagetti

12.30-13.45 Actualització en carcinoma diferenciat de tiroide

Moderador: Dr. C. Zafón

12.30-12.55 Tractament farmacològic dels casos avançats Dr. C. Zafón

12.55-13.30 Tractament quirúrgic dels casos avançats -Dr. O. González

13.30-13.45 Discussió

13.45-15.00 Descans/Dinar

15.00-17.00 Actualització en el tractament de la dislipèmia en el pacient diabètic

Moderadora: Dra. M. Guerrero

15.00-15.45 Recomanacions en prevenció primària i secundaria- Dr. J. Lima

15.45-16.30 Els iPCSK9 en el pacient diabètic - Dra. M. Guerrero

16.30-17.00 Discussió

 

Divendres 5 d’abril de 2019

09.00-10.45 Variabilitat glucèmica

Moderadora: Dra. C. Hernández

09.00-09.30 Concepte i importància en les complicacions de la diabetis-Dra. E. Aguilera

09.30-10.00 Metodologia per la seva monitorització i quantificació- Dra. C. Quirós

10.00-10.30 Estratègies per disminuir la variabilitat glucèmica en la pràctica clínica - Dra. B. Dalama

10.30-10.45 Discussió

10.45-11.15 Descans/Cafè

11.15-12:30 Pàncrees artificial

Moderador: Dr. R. Simó

11.15-11.45 Conceptes generals i reptes tecnològics - Dr. J. Bondia

11.45-12.15 Fortaleses i debilitats de l’ús clínic del pàncrees artificial -Dra. M. Giménez

12.15-12:30 Discussió

12.30-13.45 Inhibidors del SGLT-2 i agonistes del GLP-1R: dos actors principals en les noves guies EASD/ADA. Quin haig de fer servir, quan i perquè

Moderadors: Dr. R. Simó i Dra. C. Hernández

12:30-13:00 Agonistes de GLP-1R -Dr. M. Pérez-Maraver

13:00-13:30 Inhibidors de SGLT-2 Dr. JJ. Gorgojo

13:30-13:45 Discussió

13.45-15.00 Dinar

15.00-17.00 Actualització en el maneig de l’obesitat

Moderadors: Dr. J.M. Fort i Dra. A. Ciudin

15.00-15.30 Maneig de l’obesitat a la infància i l’adolescència Dr. D. Yeste

15.30-16.00 Maneig de l’obesitat en la gent gran -Dra. A. Ciudin

16.00-16.30 Experiència quirúrgica en edats extremes - Dr. R. Vilallonga

16.30-16.45 Discussió

17.00 Cloenda

  

QUOTA D’INSCRIPCIÓ:

• 220.00 euros.

• 150.00 euros. MIR (cal document acreditatiu)

Forma de pagament:

- Xec nominatiu a: ASSOCIACIÓ D’ESTUDIS ENDOCRINOLÒGICS.

SECRETARIA TÈCNICA DEL CURS: Srta. Lorena Ramos -Tel/Fax 93 274 62 38  lorena.ramos@vhir.org

Programa

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.