El VHIO, acreditat com a ‘Centre d'Excel·lència Severo Ochoa’

El Vall d’Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) ha estat l'únic centre nou acreditat en aquesta convocatòria, en la qual s'han reacreditat altres 6 centres, i és el primer institut vinculat a un centre sanitari a Espanya que obté aquesta distinció.

09/12/2021

El Vall d’Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) acaba de ser acreditat com a “Centre d'Excel·lència Severo Ochoa”, en el marc del Programa estatal de generació de coneixement i enfortiment científic i tecnològic del Sistema d'I+D+i del Ministeri de Ciència i Innovació.

Aquesta acreditació, a més d'ajudes estructurals i per a la contractació de personal predoctoral, representa, sobretot, el màxim reconeixement que es pot atorgar a un centre de recerca a l'Estat Espanyol i té una durada de 4 anys, passats els quals VHIO haurà de passar un nou procés d'acreditació, per a renovar-lo.

En la seva resolució, el Ministeri de Ciència i Innovació destaca la vocació internacional de VHIO i la seva posició com a centre d'excel·lència en medicina oncològica personalitzada. A més, la seva experiència i lideratge en assajos clínics, especialment de fases precoces i amb fàrmacs experimentals, i el seu model de recerca translacional amb una forta coordinació entre la recerca preclínica i la clínica, han estat també alguns dels factors clau perquè el centre hagi pogut aconseguir aquesta acreditació.

“Rebre aquesta acreditació és un assoliment excepcional per a VHIO perquè avala i reconeix l'excel·lència del treball que estem realitzant des de fa anys i ens situa en l'elit de la recerca dins i fora de les nostres fronteres”, comenta el Dr. Josep Tabernero, director del Vall d’Hebron Institut d'Oncologia i cap del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Universitari Vall d’Hebron. “Formar part dels Centres d'Excel·lència Severo Ochoa ens servirà d'estímul per a continuar desenvolupant la nostra activitat amb el mateix entusiasme i professionalitat que ens ha portat a obtenir-lo”, afegeix el Dr. Tabernero.

“Aquesta acreditació és un reconeixement que ha estat possible gràcies al treball de tots els equips de professionals de VHIO que han treballat durant molt de temps per a poder aconseguir aquesta distinció en un temps rècord, tan sols 2 anys després de presentar la nostra candidatura”, explica el Dr. Alejandro Piris, responsable de l'Àrea de Coordinació Científica del Vall d’Hebron Institut d'Oncologia.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vallhebron.cat, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.