Un estudi de Vall d’Hebron analitza la resposta humoral i cel·lular en els pacients amb càncers hematològics després de rebre la vacuna mRNA-1273 contra el SARS-CoV-2

Els pacients amb càncers hematològics són un grup de població particularment vulnerable al coronavirus a causa de la immunodepressió que sovint pateixen. 

21/12/2021

L'Hospital Universitari Vall d'Hebron i el Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIO) han publicat un estudi a la revista Blood Advances, de la Societat Americana d'Hematologia, que analitza la resposta humoral (anticossos produïts per limfòcits B) i cel·lular (limfocits T) en pacients amb càncers hematològics després de rebre la segona dosi de la vacuna mRNA-1273 (Moderna) contra el SARS-CoV-2.

Els pacients amb càncers hematològics són un grup de població particularment vulnerable al coronavirus a causa de la immunodepressió que sovint pateixen. Això s'ha traduït en una major afectació per la COVID-19 i una menor taxa de producció d'anticossos tant després de la infecció com de la vacunació, especialment en pacients amb càncers hematològics que afecten els limfòcits B. Per aquest motiu és de particular rellevància analitzar la seva protecció immunològica després de ser vacunats tant pel que fa als anticossos com a la immunitat cel·lular, ja que aquesta immunitat també té un paper rellevant en mitigar la malaltia, tot i ser més difícil d'estudiar.

L'estudi va ser realitzat en un total de 270 pacients diagnosticats de neoplàsia limfoide (limfoma, mieloma múltiple i leucèmia limfàtica crònica principalment) i en pacients sotmesos a trasplantaments de cèl·lules mare hematopoiètiques (trasplantament de moll d'os) del 2015 al 2021 al Servei d'Hematologia i Hemoteràpia que van acceptar formar-ne part. L'estudi de Vall d'Hebron confirma unes taxes generals de resposta humoral i cel·lular a les malalties hematològiques del 76,3% i del 79% respectivament.

En pacients amb neoplàsies limfoides es va observar una resposta humoral (anticossos) en el 67% dels pacients, mentre que la resposta cel·lular va ser positiva en el 81%. Específicament, en els pacients amb diagnòstic de limfoma que havien rebut anti-CD20 en els últims 6 mesos la resposta humoral era només del 17%, mentre que la cel·lular era molt més bona, del 70%. Un 60% dels malalts van fer resposta només cel·lular, un 10% les dues i un 23%, cap. En pacients amb leucèmia limfàtica crònica en tractament amb anti-BTK (que també afecta els limfòcits B) la resposta humoral va ser del 86%. En aquests malalts la resposta a la vacuna està fortament relacionada amb els nivells de linfòcits T i B en el moment de la vacuna.

En els pacients que havien rebut un trasplantament de cèl·lules mare es va observar resposta humoral en un 81%, mentre que el 73% tenien resposta cel·lular, que estava especialment reduïda en els pacients afectats per la malaltia de l'empelt contra l'hoste (55%). Dins d'aquest subgrup de pacients un 29% tenien només resposta humoral, un 52% les dues i un 19% cap. La resposta també estava relacionada amb els nivells de limfòcits T i B en el moment de la vacuna.

"El nostre estudi demostra que tot i tractar-se de pacients immunodeprimits a causa dels seus tractaments contra els càncers hematològics que pateixen, fan una bona resposta cel·lular a la vacuna, fins ara poc estudiada. En una segona fase volem analitzar l'aplicació clínica d'aquesta resposta cel·lular", exposa el Dr. Pau Abrisqueta, metge adjunt d'hematologia i coordinador de l'Unitat de Limfomes de Vall d'Hebron, que agraeix la col·laboració dels pacients que pateixen càncers hematològics en oferir-se a participar en l'estudi de forma voluntària.

Factors a valorar de cara a planificar la vacunació

L'estat immunològic basal en el moment de la vacuna, així com tenir un tractament hematològic actiu i haver rebut teràpia anti-CD20 durant els darrers sis mesos estaven associats a una resposta humoral més baixa. En canvi, ser major de 65 anys, que la malaltia encara estigui activa, patir limfopènia o rebre un tractament immunosupressor per a malaltia de l'empelt contra l'hoste estan associats amb una resposta cel·lular disminuïda. Aquests factors han de valorar-se de cara a reforçar les vacunes amb dosis addicionals i planificar els calendaris de vacunació de SARS-CoV-2 de forma adequada.

Share it:

Subscribe to our newsletters and be a part of Vall d'Hebron Campus

Select the newsletter you want to receive:

By accepting these conditions, you are agreeing to the processing of your personal data for the provision of the services requested through this portal, and, if necessary, for any procedures required by the administrations or public bodies involved in this processing, and their subsequent inclusion in the aforementioned automated file. You may exercise your rights to access, rectification, cancellation or opposition by writing to web@vhebron.net, clearly stating the subject as "Exercising of Data Protection Rights".
Operated by: Vall d’Hebron University Hospital Foundation – Research Institute.
Purpose: Manage the user’s contact information.
Legitimisation: Express acceptance of the privacy policy.
Rights: To access, rectify, and delete personal information data, as well to the portability thereof and to limit and/or oppose their use.
Source: The interested party themselves.